Keskustan Jarva järkeistäisi teiden talvikunnossapitoa

Liikenne

Keskustan kansanedustaja Marisanna Jarva kaipaa tiehoidon uudelleen organisointia talvikautena.

– Säät vaihtelevat suuresti eri puolilla maata, samoin myös teiden kunnossapidon taso. Teiden tulee olla ajettavassa kunnossa myös talvella eikä liikkuminen saa olla hengenvaarallista, jarva huomauttaa kirjallisessa kysymyksessä hallitukselle.

Erityinen ongelma ovat Jarvan mukaan alueurakat, jotka ovat niin suuria, etteivät pienemmät urakointiyritykset voi edes jättää tarjouspyyntöä kilpailutuksessa, vaan niihin voivat osallistua vain kansallisen tason yritykset.

– Pienten yritysten toiminta on suurkilpailutuksilla muotoutumassa mahdottomaksi. Kustannukset voivat tienhoidossa vaihdella myös paljon eri vuosina, mutta pitkissä sopimuksissa kiinteäksi sovittu hinta voi käytännössä tuoda tappiota useana vuonna peräkkäin. Tähän ei ole yrittäjillä varaa. Yksi toisensa jälkeen lopettaakin kannattamattoman aliurakoinnin, Jarva harmittelee.

Jarva ehdottaa, että sote –ja maakuntauudistuksen yhteydessä myös tiestön hoitoa koskeva tehtävä siirtyisi maakunnille.

– Päätöksenteko olisi lähempänä ja paikalliset olosuhteet tulisi paremmin huomioitua. Alueurakoiden pilkkomisella ja tienhoidon käskytysketjun lyhentämisellä olisi mahdollista saada teiden talvikunnossapito nykyistä järkevämmäksi.