Keskustaedustajat Hanna Huttunen ja Mikko Kärnä harvan asutuksen alueiden työryhmään

Aluepolitiikka

Keskustan kansanedustajat Hanna Huttunen ja Mikko Kärnä on nimetty jäseniksi harvaan asuttujen alueiden parlamentaariseen työryhmään. Kärnä jatkaa työryhmässä toista kautta.

Huttunen arvioi keskustan tiedotteessa, että viime kuukaudet ovat kouriintuntuvasti osoittaneet koko maata tasapuolisesti rakentavan aluepolitiikan tärkeyden.

– Ihmisten, palvelujen ja työpaikkojen keskittäminen on viimeistään nyt tullut tiensä päähän. On päinvastoin lisättävä työnteon, asumisen ja elämisen edellytyksiä kautta Suomen. Maaseudun ja maakuntien voimavarat on saatava käyttöön, kun Suomea nostetaan takaisin jaloilleen. Uskomalla ja tukeutumalla alueiden omiin vahvuuksiin pystytään rakentamaan entistä ehompi Suomi.

Kärnän mukaan nykyistä hajautetummin toimiva yhteiskunta pystyy paremmin vastaamaan myös koronaviruksen kaltaisiin uusiin uhkiin.

Kärnä huomauttaa, että tämä virus ei jää viimeiseksi kulkutaudiksi ja maailma tuo tulevaisuudessa suomalaisten eteen myös muunlaisia ongelmia.

– Harvaan asuttujen alueiden kehittäminen on kestävin tapa varmistaa Suomen huoltovarmuus ja omavaraisuus laajemmin. Hajautetumpi yhteiskunta suojaa Suomea monenlaisissa kriiseissä ja meidän täytyy pitää siitä yhdessä kiinni. Viime kädessä kyse on yhteisestä turvallisuudesta.

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän toimikausi kestää vaalikauden.

Keskustan eduskuntaryhmästä varajäsenenä työryhmässä on kansanedustaja Mikko Kinnunen.