Keskusta ja RKP vaaliliittoon Lahdessa – "RKP on aatemaailmaltaan keskustalle luonteva liittolainen"

Keskusta ja RKP tavoittelevat yhteensä 42 ehdokasta.
Kuntavaalit

Keskusta ja RKP ovat solmineet vaaliliiton huhtikuun kuntavaaleihin Lahdessa. Kunnallisjärjestöt korostavat, että vaaliliitto on tekninen, ja molemmat toteuttavat kampanjansa itse. Keskustan Lahden kunnallisjärjestön puheenjohtaja Vesa-Matti Virtanen kuitenkin arvioi, että RKP on aatemaailmaltaan keskustalle luonteva liittolainen.

– Pidämme tärkeänä ihmisen oikeuksien ja vastuiden tasapainoa. Ihminen on pitkälle vastuussa omasta elämästään, mutta avun tarpeessa olevaa emme saa jättää.

– On tärkeää kerätä yhteen niitä ihmisiä, jotka pyrkivät tekemään päätöksiä tosiasioihin perustuen ja joilla on kykyä yhteistyöhön, Virtanen jatkaa.

RKP:lla ei ole 2000-luvulla ollut ehdokkaita kuntavaaleissa Lahdessa. RKP:ssa huomattiin edellisissä eduskuntavaaleissa, että Päijät-Hämeessä on paljon asukkaita, jotka haluavat antaa äänensä liberaalipuolueelle.

– RKP:n paikallinen yhdistys on nuori ja olemme mukana kuntavaaleissa nyt ensimmäistä kertaa, RKP:n Hämeen piirin puheenjohtaja Pia Tyyskä toteaa.

– Puolue asettaa ehdokkaita innokkaasti myös muissa Hämeen piirin kunnissa ja iloitsemme vaaliliitosta Lahden keskustan kanssa.

Lähtökohtaisesti puolueilla on kuntavaaliohjelmissaan paljon yhteisiä näkemyksiä suurimmissa kunnallispoliittisissa kysymyksissä. Vaaliliiton tavoitteena on taata toimivat peruspalvelut, lisätä elinvoimaa työllisyyden, yrittäjyyden, toimivien liikennejärjestelyjen sekä turvallisen asuinympäristön kautta, puolueet kertovat.

– Keskusta ja RKP haluavat olla vaikuttamassa myös koko seutukunnan yhteistyöhön, jotta maakuntamme voi pitää huolta kaikista ja rakentaa valoisampaa tulevaisuutta.

Keskustan ehdokaslistalla on tällä hetkellä Lahdessa 22 ehdokassitoumuksen allekirjoittanutta ehdokasta ja RKP:lla kolme ehdokasta.

Yhteislistan ehdokastavoitteeksi puolueet ovat asettaneet 42 ehdokasta. Lahden Keskustan ehdokkaita ovat Santeri Ala-Röyskö, Matti Haapoja, Laura Hahl, Miina Harmaala, Timo Hennala, Marjo Jokinen, Markku Kamula, Markku Karjula, Mira Korhonen, Kari Känkänen, Oona Löytänen, Tero Meriluoto, Harri Niemi, Lasse Pakkanen, Timo Paukkala, Esa Rajala, Risto Riihioja, Jari Rissanen, Seeli Toivio, Piia Uotinen, Vesa-Matti Virtanen ja Pertti Yrttiaho.

RKP:n ehdokkaat ovat Sara Ikävalko, Maria Jalojärvi ja Pia Tyyskä.