Kemppi vaatii väestöpoliittisen strategian laatimista: “Syntyvyydessä on kyse luottamuksesta“

Syntyvyys

Keskustan kansaneudstaja Hilkka Kemppi ehdottaa Suomelle laadittavaksi laajaa väestöpoliittista strategiaa, joka viitoittaisi tietä kohti lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa.

Kannanotossaan hän viittaa Väestöliiton kestävän väestökehityksen raporttiin ja siinä esitettyihin kymmeneen politiikkatoimeen, joilla tavoitellaan maltillista väestön kasvua.

– Syntyvyys ja väestökatoon varautuminen vaativat jakamattoman huomiomme. Väestörakenteen perusteella tällä vuosikymmenellä ratkaistaan Suomen tulevaisuus, Kemppi painottaa.

HÄN HUOMAUTTAA Suomen väestön olevan murrokesssa; syntyvyys on pudonnut, nettomaahanmuuttoa on enemmän, ikäihmisten määrä kasvaa 400 000 henkilöllä kahdessakymmenessä vuodessa, maaseutu miehistyy ja väestön muutokset alueiden välillä lisääntyy.

– Väestörakenne asettaa raamit monille ratkaisuille ja esimerkiksi kunnissa tehtäville päätöksille.

Kemppi on mukana valtion lapsistrategiatyössä, joka kuvaa sitä, miten Suomi toteuttaa lapsen oikeuksia ja miten tuetaan lapsia ja perheitä.

– Väestöpoliittisessa strategiassa tulee kuitenkin ottaa huomioon laajempi näkökulma. Olisi tärkeä huomioida aluepoliittinen näkökulma ja hahmottaa muun muassa kuntien mahdollisuudet varautua.

Kemppi korostaa, että tarvitsemme myös rohkean suunnitelman työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi, jotta osaajapulaan osataan vastata ajoissa. 

– Väestöliiton raportissa esiin nostama monipaikkaisuuden tukemisen tulee olla väestöpoliittisessa keinovalikoimassa jatkossa mukana.  Ihmisen elämä ei enää ole useinkaan vain yhteen paikkaan sidottua, vaan elämä on monella eri paikkakunnalla, Kemppi lisää. 

Lapsitoiveiden täyttyminen ja väestön vähenemiseen varautuminen ovat politiikan ratkaistavia asioita. 

– Syntyvyydessä on kyse luottamuksesta ja maailmankuvasta. Tulee olla selvää, että lapset, kunnianhimoinen ura ja hyvinvoiva parisuhde mahtuvat samaan elämään. Lasten määrä lähtee kasvamaan vain sillä, että luomme turvallisen ympäristön ja positiivisen ilmapiirin perheellistymiselle. Myös vaihtoehtoisia tapoja saada perhe on syytä tarjota nykyistä helpommin jo varhain, jos perhetoiveet eivät lähde toteutumaan, Kemppi toteaa.