Kärnä vaatii virheellisesti tehtyjä isyyspäätöksiä korjattavaksi

Vanhemmuuslaki

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on lähettänyt oikeusministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen valmisteilla olevaan vanhemmuuslakiin liittyen. Uusi laki yhdistää isyys- ja äitiyslait, mutta ei ota kantaa siihen, miten vanhojen lakien aikana tehtyihin virheellisiin päätöksiin suhtaudutaan.

– Uusi valmisteilla oleva laki korjaa monia vanhojen lakien muutostarpeita ja on näin ollen tervetullut, mutta se ei mahdollista vanhojen virheellisten isyyspäätösten korjaamista. Julkisuudessa on ollut pitkään esillä tapaus, jossa petetyksi ja erehdytetyksi tullut henkilö joutuu maksamaan elatusmaksuja lapsesta, joka paljastui toisen miehen lapseksi. Isyyden kumoaminen on osoittautunut mahdottomaksi, koska oikeus katsoo, että kannetta kumoamisesta ei ole tehty ”viipymättä” kuten vanha laki edellyttää, Kärnä kirjoittaa.

Kärnän mielestä virheellisesti määrätyissä isyyksissä on pohjimmiltaan kyse lapsen ihmisoikeuksien rikkomisesta, oikeudesta isään, alkuperään, oikeaan sukuunsa ja rehelliseen lapsuuteen. Suomi on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksien sopimuksen, jossa nämä määritellään lapsen oikeuksiksi. Julkisuudessa olleessa esimerkkitapauksessa nämä eivät toteudu.

– Suomen perustuslain mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja lasten kohtelu tasa-arvoisesti yksilöinä mainitaan erillisessä momentissa. Mikäli oikeuslaitos tai vanhemmuuslaki eivät ota kantaa jo tehtyihin virheellisiin isyyspäätöksiin, asettaa se esimerkkitapauksen lapsen eriarvoiseen asemaan uuden lain aikana syntyneiden kanssa. Kun kyseessä on lapsen ihmisoikeudet, tämä ei ole hyväksyttävää.

Kärnä korostaa vielä, että on nimenomaan vanhempien velvollisuus suojella lapsiaan. Kun nämä eivät siihen pysty tai halua, velvollisuus on viranomaisilla ja lainsäädännöllä. Eli viime kädessä lakien säätäjillä – kansanedustajilla ja eduskunnalla.