Kärnä kritisoi Kiinaa passiivisuudesta ihmisille vaarallisten eläintautien ehkäisyssä: ”Sekopäistä toimintaa”

Eläintaudit

Keskustan kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Suomen ja Kiinan toiminnasta ihmisille vaarallisten eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi.

Kärnä pitää järkyttävänä, että Kiina avaa parhaillaan uudelleen eläintoreja, joilta maailmaa järkyttävä koronavirus lähti alun perin leviämään.

– Kiinan toiminta on täysin absurdia ja sekopäistä. Erilaisia eläviä eläimiä mikrobeineen pidetään eläintoreilla lähellä toisiaan ja samalla suuria ihmisjoukkoja. Tällaisessa ympäristössä erilaiset virukset kehittyvät ja muuntuvat, sekä voivat tämän myötä siirtyä myös ihmisiin, hän kirjoittaa.

Hänen mukaansa parhaillaan kriisiä aiheuttavan koronaviruksen lisäksi myös monet muut aiemmin ihmisille vaaralliset virukset on yhdistetty tähän elävien villieläinten, lailliseen ja laittomaan, kauppaan.

– Tästä on olemassa täysin yksiselitteistä tutkimuksellista näyttöä. Yksikään eläintorien riskit aidosti tunnistava valtio ei toimi näin ja Kiinan toiminta on häpeällistä. Odotan ulkoministeriltä vastausta, mihin toimenpiteisiin Suomi ryhtyy tällaisen toiminnan lopettamiseksi.

Kärnä korostaa, että Suomi ei voi seurata sivusta.

– Jos Kiinan ruokakulttuuri on vaaraksi globaalille kansanterveydelle, on tällainen kulttuuri lopetettava yhteisen hyvän nimissä.

Kärnä kysyy hallitukselta myös, kuinka se huomioi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa niin sanotun ”one health” -periaateen. Sen mukaisesti ihmisillä ja eläimillä on yksi yhteinen terveys.

Kansanedustaja painottaa, että tätä periaatetta ei voida mitenkään ohittaa, vaan sen on oltava yhtenä ohjaavana periaatteena soteuudistuksen toteutuksessa.

– Koronavirus on viimeistään osoittanut, että ihmisille vaarallisten eläintautien leviämisen ehkäisyyn on kiinnitettävä erityisen vakavaa huomiota. Kiitokset koko Suomen eläinlääkärikunnalle tämän työn tekemisestä.