Kärnä ihmettelee saamelaiskäräjien toimintaa

Saamelaiskäräjät

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on jättänyt saamelaiskäräjien toiminnasta ja oikeusministeriön ohjausvastuusta kirjallisen kysymyksen.

Kysymys koskee saamelaiskäräjien hallituksen äskeistä päätöstä hyväksyä vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien lopputuloksesta tehdyt viisi oikaisuvaatimusta.

Saamelaiskäräjien hallitus totesi, että käytyjen vaalien lopputulosta ei ole mahdollista oikaista ja  määräsi näin vaalit toimitettavaksi uudelleen 20.8.2015 lainvoimaiseksi todettua vaaliluetteloa käyttäen.

Saamelaiskäräjät perustelee ratkaisuaan sillä, että se pitää lainvastaisena korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä hyväksyä 93 uutta henkilöä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Se haluaakin nyt toimittaa uudet vaalit käyttäen vaaliluetteloa, jossa nämä henkilöt eivät ole mukana.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti myös salata valittajien nimet vedoten henkilötietolakiin, vaikka tietojen salaamiselle ei ole Kärnän mielestä mitään perustetta.

Saamelaiskäräjät on Mikko Kärnän näkemyksen mukaan ottanut oikeuden omiin käsiinsä ja osoittanut täydellistä piittaamattomuutta Suomen kansallisesta lainsäädännöstä sekä ennen kaikkea maamme korkeimman hallintotuomioistuimen ratkaisuista.

Niinpä Mikko Kärnä kysyykin, miten oikeusministeriö aikoo ohjata ja valvoa saamelaiskäräjiä, että samalla varmistetaan oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen ja saamelaiskäräjien sitoutuminen päätöksenteossaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin.

Samoin Kärnä haluaa saada selvyyden, millaisiin toimenpiteisiin oikeusministeriö ryhtyy KHO:n ratkaisujen nojalla saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksyttyjen ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi ja ns. statuksettomien saamelaisten oikeusaseman turvaamiseksi.