Etelä-Hämeen piirikokous: "Vaalit menivät ja toiset ovat jo ovella"

Piirikokous

Keskustan Etelä-Hämeen piirikokouksessa Humppilassa ruodittiin kuntavaalitulosta.

– Keskusta menetti Etelä-Hämeessä kannatustaan 1,1 prosenttia edellisiin vaaleihin verrattuna. Paikkalukujen muutos ei kerro kuitenkaan todellista tilannetta, sillä monissa kunnissa valtuustojen koko pieneni, Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja Timo Silvan totesi avajaispuheessaan.

Etelä-Hämeessä keskusta saavutti kuntakohtaisesti parhaat tuloksensa Humppilassa ja Janakkalassa. Molemmissa kunnissa kannatus nousi noin kaksi prosenttia. Suurin prosentuaalinen tappio oli taas Ypäjällä, jossa kannatus laski 6,2 prosenttia.

Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä menetettiin yksi paikka kussakin, vaikka lähtötasokaan ei ollut mairitteleva. Forssaan jäi seitsemän kaupunginvaltuutettua, Hämeenlinnaan viisi ja Riihimäelle kaksi.

Puheenjohtaja muistutti, että puolueena keskustan on mietittävä tulevaisuutta ja seuraavia vaaleja.

Hän korosti, että keskustan on pohdittava sekä paikallisesti, maakunnallisesti että valtakunnallisesti alhaisen kannatuksen kaupunkien kohdalla, voisiko jotain jatkossa tehdä toisin. 

– Itse näen ainakin kaksi vaihtoehtoa. Joko jatkamme vahvojen seutujemme, maakuntien ja kuntien pohjalta ja toivomme läpimurtoa myös etelän kaupunkeihin nykyohjelmalla ja keinoilla. Toinen vaihtoehto on, etä pidämme huolta vahvoista alueista, mutta muutamme strategiaa sekä ohjelmaa etelän heikoilla alueilla, Silvan sanoi.

Puoluesihteeri Jouni Ovaska totesi poliittisessa tilannekatsauksessaan, että puolue oli alisuoriutuja kuntavaaleissa, vaikka sillä oli eniten ehdokkaita.

– Politiikka henkilöityy Suomessa yhä enemmän. Sen kävi ilmi varsinkin monissa Etelä-Suomen kaupungeissa.

Keskustalaisilla ehdokkailla on aina ollut vahva paikallistuntemus ja puoluesihteeri näkee, että aktiiviselle järjestötyölle on nyt sosiaalinen tilaus.

– Keräämme parhaillaan kentältä palautetta kuntavaaleista. Paikallisyhdistysten tulee huolehtia siitä, että kuntavaaleissa mukana olleet ehdokkaat pysyvät tämän neljän vuoden ajan poliittisessa toiminnassa mukana, Ovaska sanoi.

Hänen mukaansa paikallisyhdistyksissä olisi syytä käydä aate- ja arvokeskustelua paikallisista poliittisista asioista.

– Monesta kunnasta puuttuu tällainen vapaamuotoinen toiminta ja sisältökeskustelu täysin. 

Myös vuodenvaihteen maakuntavaaleista käytiin vilkasta keskustelua.

Maakuntavaalien ehdokkaiden asettamisesta päättää puolueen piirin kokous tai sen valtuuttamana piirihallitus. Esitykset ehdokkaiksi maakuntavaaleihin tulee tehdä 15.9. mennessä.

– Nuoria ehdokkaita tulee olla kokonaismäärästä vähintään 10 prosenttia, Etelä-Hämeen piirin toiminnanjohtaja Juha Iso-Aho totesi.

Riihimäkeläinen keskustavaikuttaja Petri Lahtinen huomautti, että maakuntavaaleissa on haasteita saada ehdokaslistat täyteen.

– Ehdokasmaksua on nostettava, jos halutaan maakuntavaaleissa pärjätä. Ehdokkaiden tulee näkyä monipuolisesti koko maakunnan alueella. Vain rahalla saa näkyvyyttä lehdistä, Lahtinen sanoi.

Kuvatekstiä korjattu 26.4. klo 10.38. Marja Peltomäki on loppilainen.