Etelä-Hämeen keskustapiiri tyrmää virkamiesvetoisen maakuntahallinnon

Maakuntauudistus

Keskustan Etelä-Hämeen piiri edellyttää tulevalta Kanta-Hämeen maakunnalta hallintorakennetta, joka antaa mahdollisimman monelle mahdollisuuden osallistua maakunnan hallintoon.

Nykyisen valmistelutyöryhmän esityksen keskustalaiset näkevät liian virkamiesvetoisena.

Etelä-Hämeen keskustalaiset peräänkuuluttavat maakuntaorganisaatiolta kolmea ominaisuutta; sen tulee olla alueellisesti edustava, demokratian tulee toteutua siinä mahdollisimman laajasti ja sen tulee olla käytännönläheinen siten, että se ottaa huomioon mahdolliset ongelmatilanteet jo ennalta.

– Kun uutta organisaatiota rakennetaan, on yleensä hyvä ottaa mallia jo toimivista järjestelmistä. Kuntien hallintorakenteesta saa hyvän ohjenuoran siihen, millainen uuden Kanta-Hämeen maakunnan hallintorakenne voisi olla, piirin kannanotossa todetaan.
 

Esitettyä hybridi-mallia keskustapiiri vierastaa.

– Keskusteluareenoiksi ilman päätäntävaltaa suunnitellut neljä valiokuntaa vain lisäisivät maakuntahallituksen työtaakkaa ilman, että siitä on mitään suoraa hyötyä päätösten valmistelutyölle piirin puheenjohtaja Johanna Häggman toteaa.

– Laitetaan mieluummin useampi lautakunta, jolloin päätäntävalta jakautuu useammalle ja niissä jää keskustelullekin tilaa, hän lisää.

Häggman vaatii lisäksi, että lautakuntien jäseniksi on oltava mahdollisuus päästä vähintään heillä, jotka ovat olleet maakuntavaaleissa ehdokkaana. Näin turvataan laajempi demokratia.

– Lautakuntien määrää lisäämällä mahdollistetaan samalla alueellisesti monipuolinen lautakuntien jäsenistö, jota ei välttämättä vaaleissa valittuun maakuntavaltuustoon saada,  huomauttaa piirin varapuheenjohtaja Timo Silvan.

Keskustalaiset katsovat myös maakuntahallituksen työn olevan lausuntokierroksella olevassa mallissa liian raskas.

– Osan esitetyistä hallituksen tehtävistä voi siirtää lautakunnille, esittää keskustan Etelä-Hämeen piirin varapuheenjohtaja Timo Kaunisto.

– Ongelmatilanteita voidaan vastaavasti sitten ehkäistä ennalta kirjaamalla hallintosääntöön maakuntahallituksen otto-oikeus lautakuntien päätöksiin. Luonnollisesti tuo otto-oikeus tulee olla käytössä vain poikkeuksellisissa tilanteissa, Kaunisto muistuttaa.

Tuleva hallintosääntö kannattaisi Etelä-Hämeen keskustalaisten mielestä tehdä jo etukäteen mahdollisimman hyvin kaikille puolueille sopivaksi ja kannustaa muita puolueita lausumaan näkemyksensä sen kehittämislinjoista.