Ala-Nissilä: Moraalikato vaarana Euroopassa ja Suomessa

Talous- ja rahaliitto

Keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä varoittaa moraalikadosta Euroopassa ja Suomessa. Talouspolitiikassa moraalikato tarkoittaa omien riskien ja menojen laittamista toisten kontolle ja piikkiin.

– Euroopan talous- ja rahaliittoa uudistettaessa on pidettävä huoli siitä, että yhteisvastuu ei toteudu väärällä tavalla. Jokaisen jäsenmaan on noudatettava yhteisesti sovittuja sääntöjä ja vastattava itse veloistaan.

Juha Sipilän (kesk) hallitusohjelman linjaus onkin tässä suhteessa hyvä, Ala–Nissilä kiittää.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä aiemmin toiminut Ala-Nissilä muistuttaa, että talouden moraalikato oli yksi vuonna 2008 alkaneen talouskriisin pääsyistä.

Tämä johti siihen, että lasku tuli muiden kun vastuullisten toimijoiden maksettavaksi ja paljolti tavallisten veronmaksajien kontolle.

Ala-Nissilän mukaan myös Suomessa on uudistuksia tehtäessä ja erilaisissa tukijärjestelmissä pidettävä huoli siitä, että kaikkien toimijoiden omavastuun ja yhteisvastuun suhde on tasapainoinen.

– Nyt kaikki voimavarat on laitettava ihmisten työllistymiseen. Meidän on uudistettava työttömyysturvaa ja työn verotustakin niin, että työnteko on aina kannattavaa ja että samalla ihmisten omavastuu toteutuu nykyistä paremmin.

Ala-Nissilä tähdentää, että yhteisvastuutakin yhteiskunnassa tarvitaan mutta omavastuun tulee olla ensisijaista.

– Tämä koskee myös etujärjestöjä, jotka eivät voi välttää omaa vastuutaan uudistuksista. Muutoin mitkään rahat eivät riitä eikä yhteiskunta pysty kantamaan yhteisvastuutaan heikompiosaisista.