Työryhmä ehdottaa julkista rekisteriä yritysten omistajista

Omistajarekisteri

Valtionvarainministeriön työryhmä ehdottaa uutta julkista rekisteriä, johon koottaisiin tietoja yritysten omistajista ja edunsaajista. Rekisteristä näkisi omistajat, joilla on yli neljänneksen omistus tai äänivalta yhtiössä.

Rekisterissä olisi tietoja omistajien lisäksi myös henkilöistä, joilla on oikeus nimittää tai erottaa yhtiön johtoa tai joilla on muutoin määräysvaltaa yhtiössä.

Työryhmän mukaan rekisterin tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Rekisteri lisäisi työryhmän mukaan myös yritysten avoimuutta ja tietojen saatavuutta.

Rekisteritiedoissa näkyisi muun muassa omistajan ja tosiasiallisen edunsaajan nimi, syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus ja asuinvaltio. Lisäksi viranomaiset näkisivät henkilötunnuksen ja kotiosoitteen.

Tietoja rekisteriin toimittaisivat yritykset, säätiöt ja yhdistykset.

Valtionvarainministeriö on lähettänyt ehdotuksen lausuntokierrokselle.