Vihreiden Haavisto haluaa sote-uudistuksen keskittyvän pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluihin – 18 sote-maakuntaa kelpaa jatkossa pohjarakenteeksi

Sote

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto haluaa, että sote-uudistusta lähdetään ensi vaalikaudella rakentamaan pelkästään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen keskittymällä.

Kaikki muut uudistukseen liittyvät hallintouudistukset pitäisi Haaviston blogikirjoituksen mukaan jättää myöhempään harkintaan.

– Yksi keskeinen ongelmien lähde hallituksen hankkeelle oli se, että sote-uudistuksen kylkeen oli lyöty liian monta muuta tavoitetta, Haavisto analysoi.

Yksityisten terveysfirmojen vaatimaa rajoituslakien purkua ei Haaviston mukaan pidä tehdä.

Hän kirjoittaa, että yksityisille toimijoille ei tule antaa roolia sote-uudistuksen päätöksenteossa.

– Vaalien jälkeen on ryhdyttävä toteuttamaan laajapohjaisesti uudistusta, joka asettaa ihmiset keskiöön. Tämä tehdään keskittymällä siirtämään vain perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen järjestämisvastuu kuntia suuremmille toimijoille, Haavisto kirjoittaa.

Aluehallinnon uudistus pitäisi Haaviston mukaan tehdä vasta sitten, kun sote-palveluiden uudistus on maalissa.

Vastuu sote-palveluiden kokonaisuudesta tulee säilyttää julkisen järjestäjän käsissä.

Yksityiset ja kolmannen sektorin sote-toimijat saisivat jatkossakin toimia täydentävässä roolissa.

Sote-alueet saisivat itse päättää, missä määrin ne haluavat lisätä valinnanvapautta esimerkiksi palvelusetelien avulla.

Uudistuksessa voitaisiin edetä valmistellun maakuntarakenteen eli 18 sote-maakunnan pohjalta.

Toisaalta Haavisto pitää mahdollisena myös etenemistä suurempien alueiden pohjalla, jolloin niitä voisi olla 9–12.

Sote-alueille tulisi määrästä riippumatta olla suorilla vaaleilla valittu valtuusto ja verotusoikeus. Verotusoikeuden lisäksi maakunnilla tulisi olla valtionrahoitusjärjestelmä.

Metropolialueiden haasteista Haavisto toteaa vain, että ne on otettava uudessa sote-mallissa huomioon, kuntia kuunnellen.

Haavisto kirjoittaa, että vihreät eivät tule liittymään siihen joukkoon, joka ennen vaaleja esittelee taas uusia sote-malleja, vaan pitää kiinni aiemmin tekemistä linjauksistaan.

– Linjamme on ollut jo pitkään sama.