Vammaispalveluiden kilpailutus tänään suuressa salissa – Saarikko: "On hyvä, että eduskunta käsitteli asian perusteellisesti"

Hankintalaki

Eduskunta keskustelee tiistaina Ei myytävänä -otsikolla kulkeneesta kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on lopettaa kilpailuttaminen vammaisten henkilöiden välttämättömien palveluiden osalta.

Muun muassa vammaisjärjestöt ovat jo pitkään kiinnittäneet huomiota kilpailutusten ja erityisesti hintakilpailun aiheuttamiin epäkohtiin. Ne katsovat kilpailutusten olevan YK:n vammaisten oikeuksia koskevaa yleissopimuksen vastaisia.

Aloitteen allekirjoitti määräajassa yli 72 000 henkilöä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) toteaa, että aloite pureutuu oikeaan ongelmaan.

– Konkreettisia esimerkkejä kilpailutusten epäonnistumisesta on riittänyt kerrottavaksi liikaakin, hän huokaa.

Ministeri kuitenkin uskoo, että aiheen ympärillä käyty keskustelu on jo nyt edesauttanut vammaispalvelujen parempaa hankintaa.

– Siksi on hyvä, että eduskunta käsitteli aloitteen perusteellisesti.

Myös sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä talousvaliokunta myönsivät mietinnöissään palveluiden kilpailuttamisen ongelmat.

Molemmat painottivat, että asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet on jatkossa turvattava paremmin palveluita järjestettäessä.

Talousvaliokunta ei kuitenkaan esitä kansalaisaloitteen hyväksymistä. Se katsoo, että voimassa olevan hankintalain säännösten nojalla on mahdollista turvata vammaisten henkilöiden oikeudet, vaikka lain soveltamiskäytännössä tätä ei ole pystytty riittävästi toteuttamaan.

Saarikko toteaa, että hankintalaki on oikein käytettynä mainettaan parempi. Ongelmia hänen mukaansa aiheuttaa hankintaosaamisen puute palveluja ostavissa kunnissa. Asiakaslähtöistä ja joustavaa palvelujen hankintaa ei ole osattu riittävästi hyödyntää.

Ministerin mukaan hallitus onkin päättänyt järjestää kunnille ohjausta ja koulutusta. Vuoden alussa käynnistyneessä koulutushankkeessa ovat myös vammaisjärjestöt mukana.

– Tavoitteena on kirkastaa sitä, että jokaisella vammaisella henkilöllä on oikeus osallistua omaan elämäänsä vaikuttaviin päätöksiin, ja että tämä oikeus toteutuu myös käytännössä.

Saarikko kertoo arvostavansa suuresti sitä, että valiokunnan mietintö kansalaisaloitteesta on yksimielinen. Yksikään puolue ei lähtenyt etsimään asiasta pikavoittoja vaalien alla, vaan ongelma halutaan ratkaista yhdessä.

– Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa näyttää siltä, että pitkään odotettu uusi vammaispalvelulakia ei ehditä käsitellä eduskunnassa, ministeri painottaa.