Fyysisen väkivallan uhkaa on esiintynyt jopa joka kuudennella työpaikalla, kertoo tuore kysely

Työelämä

Väkivalta ja henkinen väkivalta sekä niiden uhka varjostavat Suomen työpaikkoja, kertoo kansalaiskysely. Asiaa selvitettiin palkansaajien keskusjärjestön STTK:n teettämällä kyselyllä tänä syksynä.

Kyselyn mukaan noin joka kuudennella työpaikalla on viimeisen kolmen vuoden aikana esiintynyt fyysisen väkivallan uhkaa. Suoranaista fyysistä väkivaltaa on koettu kymmenesosalla työpaikoista.

Henkistä väkivaltaa on puolestaan esiintynyt yli viidenneksellä työpaikoista.

Fyysisen väkivallan suurin syy on asiakasväkivalta, jonka osalta tilanne on huonoin naisvaltaisella sosiaali- ja terveysalalla.

Myönteinen piirre nyt saaduissa tuloksissa on se, että henkisen työpaikkaväkivallan kokemukset näyttävät vähentyneet vuodesta 2019.

Aula Researchin tekemään kyselyyn vastasi runsaat 2  000 työssäkäyvää suomalaista.