Vaikeasti työllistäminen kunnille – kokeiluun on haluja

Työttömyys

Suuri joukko kuntia on ilmoittautunut halukkaaksi kokeilemaan mallia, jossa työvoima- ja elinkeinotoimiston kaikki vaikeammin työllistyvien palvelut, niihin varatut voimavarat ja toimivalta siirrettäisiin kunnille.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kiirehtii sellaisen kuntakokeilun valmistelua ja käynnistämistä, jossa voitaisiin kokeilla myös poikkeamia voimassa olevaan lainsäädäntöön.

– Työllisyyden kuntakokeilussa mukana olevat kunnat ovat osoittaneet avointa ja innovatiivista kokeilumieltä. Uusi kokeilu olisi luonteva jatko päättyvälle kuntakokeilulle, Kietäväinen sanoi työllisyyden kuntakokeilun päätösseminaarissa Jyväskylässä.

– Tavoitteena tulee olla, että kokeilusta saatavien kokemusten pohjalta kyettäisiin tekemään tarvittavat muutokset työllisyyden hoidon järjestelmään vielä tällä eduskuntavaalikaudella.

Hän vaati myös pakolaisten kotouttamisen tehostamista.

– Turvapaikanhakijoiden vastaanottovaihetta suurempi haaste kunnille on oleskeluluvan saaneiden siirtyminen kuntiin ja kotouttaminen. Tavoitteena on saada mahdollisimman monet oleskeluluvan saaneet mukaan työelämään mahdollisimman nopeasti.

– Oleskeluluvan saaneiden kotouttamisjärjestelmä tulisi uudistaa muun muassa yhdistelemällä kotoutumiskoulutusta ja työtä.

– Kotouttamisen tehokas alku ja riittävä resursointi tukevat maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskuntaan – eikä työttömyyskortistoon tai kunnan sosiaalitoimistoon, Kietäväinen muistutti.