Edessä näyttää olevan vaikea kelirikkokevät – Vaikuttaa etenkin Etelä-Suomeen ja Lappiin

Kelirikon taustalla ovat syksyn ja talven haastavat olosuhteet sekä kevään runsaat sulamisvedet.
Kelirikko

Lappiin ja Etelä-Suomeen ennakoidaan vaikeaa kelirikkoa. Väyläviraston mukaan kelirikon aiheuttamat pehmentymät, reiät ja kohoumat sorateillä voivat vaikeuttaa kaikkea teillä liikkumista. Erityisen hankalia ne ovat raskaalle liikenteelle, ja siksi raskaita kuljetuksia suositellaan ajoitettavaksi joko ennen tai jälkeen kelirikon.

–  Olosuhteet ovat syksyn ja talven aikana olleet todella haastavat. Lisäksi vettä on paljon kevään sulamisvaiheessa, myös eteläisessä Suomessa, kertoo maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väyläviraston tiedotteessa.

Kelirikon vakavuus riippuu kuitenkin vielä tulevista säistä. Esimerkiksi kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset voisivat helpottaa tilannetta.

Väylävirasto muistuttaa, että tienkäyttäjien on sopeutettava nopeutensa tien kunnon edellyttämälle tasolle. Lisäksi tiestölle asetetaan jokavuotiseen tapaan kelirikosta johtuvia painorajoituksia. Tänä vuonna painorajoitettuja teitä tullee olemaan noin 2  000 kilometriä.

Kelirikon lisäksi teillä liikkumista haittaavat päällystevauriot, joita helmikuiset pakkasjaksojen välissä tulleet vesisateet aiheuttivat runsaasti Etelä-Suomessa.

Keskisessä Suomessa päästäneen tänä keväänä normaalilla kelirikolla.

Rautateiden routimishaittoja on odotettavissa tänä vuonna tavanomaista vähemmän. Nopeusrajoituksia jouduttaneen laskemaan noin 18–35 kilometrin pituudella sellaisilla rataosuuksilla, jotka tarvitsisivat peruskorjausta.

Keväisen jäiden lähdön ei odoteta aiheuttavan suuria haittoja lossi- ja yhteysalusliikenteelle.