Uudet kansallispuistot suunnitteilla Itä-Lappiin ja Hämeeseen: Jatkoon pääsivät Sallatunturi ja Evo

Esitykset Porkkalan saariston, Posion Korouoman sekä Punkaharju-Haarikon kansallispuistoista jäivät ministeriössä pöydälle.
Kansallispuistot

Ympäristöministeriö suunnittelee uusien kansallispuistojen perustamista Itä-Lappiin Sallatunturin alueelle ja Hämeeseen Evon metsäalueelle.

Sallatunturin kansallispuistosta voidaan heti ryhtyä valmistelemaan hallituksen esitystä, joka voitaisiin antaa eduskunnalle jo kevätkaudella 2021.

Hämeessä sijaitsevan Evon osalta aloitetaan kokoamalla alueellinen työryhmä, jonka työn pohjalta valmistelussa edetään. Evon puisto olisi toteutuessaan maailman ensimmäinen tiedekansallispuisto.

Ympäristöministeriöön on tullut uusien kansallispuistojen perustamisesta useita esityksiä, joista Salla ja Evo valikoituivat jatkoon ministeriön selvityksen perusteella, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ministeriölle tehtiin kansallispuistoaloitteet myös Korouoman rotkolaaksosta, Porkkalan saaristosta sekä Punkaharjun kansallismaiseman ja Haarikon metsien yhdistetystä alueesta.

Suomessa on ennestään 40 kansallispuistoa. Suosituimpia viime vuonna olivat Pallas-Yllästunturin, Urho Kekkosen, Nuuksion sekä Kolin kansallispuistot.

Kansallispuistojen kävijämäärät ovat olleet nousussa koko 2000-luvun, ja koronaepidemia on vilkastuttanut puistoja tänä vuonna entisestään.

Lisääntyneeseen kävijäpaineeseen reagoidaan ministeri Mikkosen mukaan sekä perustamalla uusia puistoja että laajentamalla olemassa olevia puistoja. Esimerkiksi Rokuan ja Teijon kansallispuistoja on hiljattain laajennettu, ja Nuuksion laajentaminen on selvityksessä.