Ulkomaisen kausityövoiman maahan pääsy turvataan ­– ministeri Lepän mukaan merkitys maa- ja metsätalousalalle on suuri

Koronakriisi

Huoltovarmuudelle tärkeät kausityöntekijät pääsevät edelleen maahan tietyin ehdoin.

Asiasta on saa­tu ai­kaan lin­jaus työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön aset­ta­mas­sa työ­ryh­mäs­sä

Rajan ylitykset on perusteltava erittäin tarkasti ja työnantajan selvitettävä erillisellä lomakkeella, että työtehtävä on huoltovarmuuden tai toimialan kannalta välttämätön.

Työnantajan on myös toimitettava työntekijälle lomake työtehtävien välttämättömyydestä rajavartioviranomaisia varten.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) pitää linjausta erittäin tärkeänä.  Lepän mukaan maa- ja metsätalousalalla kausityövoiman merkitys on suuri.

– Nämä kausityöntekijät ovat pitkään hoitaneet kasvukauden käynnistämiseen vaadittavat työt ja varmistaneet, että tilalle keväällä ja myöhemmin kasvukaudella tulevien vähemmän kokeneiden työntekijöiden on turvallista työskennellä tehtävissään, Leppä kirjoittaa Twitterissä.

Lepän mukaan ulkomaista kausityövoimaa tarvitaan tehtävissä, joissa vaaditaan sellaista asiantuntemusta, joka on kertynyt aiempien vuosien työskentelystä kyseisessä paikassa.

– Ulkomaisen kausityövoiman rinnalla valmistellaan kotimaassa olevan työvoiman saatavuuteen tähtääviä toimia, Leppä selvittää.

 

Rajaliikenteen rajoitusten takia ulkomaisen työvoiman pääsy ulkomailta Suomeen on vaikeutunut merkittävästi.

Kausityöntekijöitä on runsaasti erityisesti alkutuotannon tehtävissä. Keväällä Suomeen tuleva työväki muodostaa ydinjoukon.

Viranomaistyöryhmän arvion mukaan välttämättömiä ulkomaista työvoimaa edellyttäviä työtehtäviä on erityisesti maa-, puutarha- ja kalataloudessa, elintarvikealalla, energiahuollossa, meri- ja valmistavassa teollisuudessa, rakentamisessa,  liikenne- ja viestintäalalla, kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa ja terveysteknologialalla sekä metsäsektorilla.

Saapuville työntekijöille toimitetaan koronaan liittyvät turvaohjeet etukäteen.

Kaikki maahan tulevat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Työnantajien vastuulla on järjestää kuljetukset saapumispaikasta karanteenipaikkaan.