Työttömät saavat lisää mahdollisuuksia aktiivisuuden kerryttämiseen

Työttömät

Huhtikuun alusta lähtien työtön voi kerryttää aktiivimallissa määritettyä aktiivisuutta myös muiden kuin työvoimaviranomaisten järjestämillä palveluilla.

Aktiivisuutta voi kerryttää jatkossa toiminnalla, jonka järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistykset tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.

Muutos koskee työttömiä, joiden 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1. huhtikuuta tai sen jälkeen. Jos kuluva tarkastelujakso on alkanut ennen huhtikuuta, koskee muutos vasta seuraavaa jaksoa.

Työttömyysetuuden saajan tulee osoittaa osallistumisensa työllistymistä tukevaan toimintaan toimittamalla Kelalle järjestäjän antama todistus.

Työttömän tulee kerryttää tarkastelujakson aikana aktiivisuutta viiden päivän edestä.