Tuore tutkimus paljastaa: äidit isiä useammin taloudellisia idoleita, rahahuolet painavat Etelä-Suomessa

Raha-asiat

Suomalaiset pitävät taloudellisena esikuvana useammin äitiä kuin isää.

Jopa 22 prosenttia S-Pankin kyselytutkimukseen vastanneista nimesi äitinsä, kun heiltä kysytiin: Kun ajattelet perhettä ja läheisiäsi, ketä heistä ihailet eniten taloudellisena esikuvana?

Isäänsä suurimpana taloudellisena esikuvana piti 18 prosenttia vastanneista.

Miehet kuitenkin ihailevat isiensä talousosaamista useammin kuin äitiensä.

Miespuolisista vastaajista 20 prosenttia ihaili isäänsä taloudellisena esikuvana, kun äitinsä taloustaitoja ihaili vain 15 prosenttia.

Vastaavasti naisten keskuudessa äitiään piti taloudellisena esikuvanaan 24 prosenttia vastanneista, isäänsä 21 prosenttia.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että raha-asioista stressataan eniten Etelä-Suomessa.

Etelässä yli puolet vastasi, että raha-asiat aiheuttavat tai ovat aiheuttaneet stressiä.

Sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa että Länsi-Suomessa lukema oli puolestaan 45 prosenttia.

Vähiten stressataan Uudellamaalla, missä raha-asiat painoivat vain 40 prosenttia vastanneista.

Ylivoimaisesti tärkeimpänä hyvinvointiinsa vaikuttavana tekijänä suomalaiset pitävät terveyttä.

Kuitenkin yli 40 prosenttia vastanneista piti taloudellista tilannettaan tärkeänä hyvinvointiin vaikuttavana asiana.

Myös henkinen hyvinvointi ja ihmissuhteet ovat suomalaisten mielestä tärkeitä hyvinvoinnin osatekijöitä.

Tutkimusaineisto kerättiin Kantarin internet-paneelissa 27.9.–3.10.2019.

Tutkimukseen vastasi 1109 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.