Tiilikainen vieraili Kuopiossa ja vetosi puurakentamisen puolesta

Puurakentaminen

Puu on jälleen Suomen teollisuuden selkäranka. Puunjalostusteollisuuteen on tehty viime vuosina mittavia investointeja. Puusta on moneksi muuksikin kuin perinteisesti on totuttu.

Tällaisia terveisiä toi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) puhuessaan Pohjois-Savon keskustan ja Kuopion keskustan järjestämässä Puusta on moneksi -tilaisuudessa Kuopiossa.

Ministeri vetosi voimakkaasti puunkäytön ja etenkin puurakentamisen puolesta. Toki hän muistutti, että muitakin materiaaleja rakentamiseen tarvitaan.

Samana päivänä, kun Tiilikainen vieraili Savossa, Kuopiossa järjestettiin puurakentamiseen liittynyt tilaisuus. Sieltä oli tullut alan asiantuntijoita kuuntelemaan ministerin kannanottoja.

Puuteollisuus ry:n toimitusjohtaja Matti Mikkola vetosi kuntien päättäjiin, jotta nämä suosisivat puurakentamista julkisessa rakentamisessa.

Puurakentaminen on vähitellen lisääntynyt niin, että koko maassa julkisissa hankinnoissa yli 20 prosentissa mukana on puu. Pohjois-Savossa tällä saralla ollaan vielä lapsen kengissä, sillä vastaava luku on vain kolme prosenttia.

Puunjalostuksen työpaikoista maakunnassa on kuitenkin kymmenen prosenttia. Hankintalaki ei ole este puurakentamiselle. Kuopiossa keskusta on asettanut tavoitteeksi puurakentamisen lisäämisen.

Nykyaikainen puurakentaminen täyttää kaikki rakentamista säätelevät pykälät energiatehokkuudesta paloturvallisuuteen. Puunkäytön monipuolinen lisääminen edesauttaa pitkällä aikavälillä myös pyrkimystä päästä eroon hiilen ja öljyn käytöstä.

Tiilikainen vakuutteli, että Suomen metsät kestävät puunkäytön lisäämisen. Hän uskoi markkinoiden hoitavan sen, että teollisuus lisää suurten puurakennusten tuotantoa.

Tiilikaisen mukaan hallitus haluaa suosia puurakentamista niin, että jossakin vaiheessa Suomi olisi alan kärkimaiden joukossa maailmassa.

Hän näkee, että puurakentaminen maailmassa lisääntyy sen ympäristöystävällisyyden vuoksi, ja tätä kautta tähyillään alan vientimarkkinoille.

Keskustelussa nousivat esiin sisäilmaongelmat, joita esimerkiksi Kuopiossa on ollut myös vasta muutaman vuoden ikäisissä koulurakennuksissa. Tiilikaisen mukaan Suomessa on tietoa ja osaamista rakentaa kunnolla ja siihen myös ohjataan lainsäädännöllä.

– Paljon on kiinni siitä, halutaanko tehdä laadukasta, ministeri muistutti. Kun urakkahinnat kilpailutetaan alas, rakennetaan hutiloiden.

– Valvonnassa isoissa kohteissa on toivomisen varaa, Tiilikainen sanoi.