MTK:n johtokunta: Maakuntien äänen on kuuluttava EU:n elvytysrahojen kohdentamisessa

Koronaelvytys

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta vaatii, että elpymistoimien valmistelussa hyödynnetään maakunnissa tehtäviä elpymissuunnitelmia.

MTK:n johtokunta muistuttaa, että maakunnissa elpymissuunnitelmia on valmisteltu jo kuukausia. Hallituksen budjettiriihi näytti, että valtakunnan tasolta konkretia puuttuu edelleen.

MTK:n johtokunta vaatii, että maakunnissa tehty valmistelutyö koronasta elpymiseksi hyödynnetään, jotta kansantalous palautetaan nopeasti kasvuun.

– EU:n elpymis- ja palautumistukiväline on niin mittava, että Suomen kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma on syytä tehdä huolella. On välttämätöntä ymmärtää, että elpyminen eri puolilla maata on mahdollista erilaisilla välineillä. Rakentamalla kansallinen elpymissuunnitelma alueellisten suunnitelmien avulla varmistetaan nopeasti vaikuttava kokonaisuus.

MTK korostaa, että elvyttävät toimet on suunnattava siten, että ne kohdentuvat suurella painolla kotimaisen tuotannon lisäämiseen. Biotalous ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja jalostaminen voivat jälleen kerran nostaa Suomen menestyväksi.

MTK:n mielestä kasvua pitää rakentaa kotimaan biotalouden avulla. Pelkästään investoimalla biokaasuun ja metsätalouteen voidaan luoda kasvua kaikkialle Suomeen.

Varmistamalla nopeat verkkoyhteydet laajakaistainvestoinneilla mahdollistetaan kestävä elpyminen koko maassa.

MTK:n mielestä myös ruokajärjestelmän kriisinkestävyys pitää varmistaa parantamalla alan kannattavuutta. Alueiden kilpailukykyä voitaisiin parantaa esimerkiksi Norjassa käytössä olevan kaltaisia aluepolitiikkainstrumentteja hyödyntämällä.

– Suomella ei ole varaa harkitsemattomaan rahankäyttöön. Jokaisen käytetyn euron tulee auttaa Suomea kasvuun ja uudistumiseen. Budjettiriihestä puuttunut kunnianhimo biotalouden kasvattamiseen on pakko korjata elvytyssuunnitelmassa.