THL: Lähes joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen – vanhempien vastuu asiassa on suuri

Ylipainon ja lihavuuden yleisyys lapsilla ja nuorilla on säilynyt suhteellisen samana verrattuna neljä vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen.
Terveys

Melkein joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastosta, jonka mukaan 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia on ylipainoisia.

Pojilla ylipainoisuus on selvästi yleisempää kuin tytöillä. Pojista lihavia on kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia. Ylipainoisuus ja lihavuus määritellään lasten painoindeksillä. Ylipainoisuuden raja on 25 ja lihavuuden 30.

THL:n mukaan ylipainon ja lihavuuden yleisyys lapsilla ja nuorilla on säilynyt suhteellisen samana verrattuna neljä vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen.

– Se on siinä mielessä surullista, että tavoitteena on, että lihomiskehitys saataisiin laskuun, sanoo THL:n erikoistutkija Annamari Lundqvist.

– Lasten ja nuorten ylipainoon puuttuminen on tosi tärkeää sen vuoksi, että pulskista kasvaa pulskia aikuisia mitä suurimmalla todennäköisellä.

Ennaltaehkäisy on tärkeää, koska kertyneiden kilojen karistaminen voi olla vaikeaa. Lisäksi ylimääräisten kilojen kantaminen lapsuudesta lähtien lisää terveysongelmien riskiä.

THL:n tiedot perustuvat lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitokäynneillä kirjattuihin pituus- ja painotietoihin vuosilta 2014–2018. Tietoja ei ole kuitenkaan saatu kaikista kunnista, sillä ne eivät siirry THL:lle kaikista potilastietojärjestelmistä. Seurantaa on tarkoitus tehostaa vastaisuudessa. 

Perimmäinen syy lihavuuteen on se, että energiaa saadaan ruuasta jatkuvasti enemmän kuin päivän aikana ehditään kuluttaa.

Annamari Lundqvist

Kuntien välillä on suurta vaihtelua. Pojilla ylipainoisten osuus vaihtelee kunnittain alle 20 prosentista lähes 60 prosenttiin ja tytöillä runsaasta 10 prosentista lähes 40 prosenttiin. Lihavuuden vaihteluväli on puolestaan pojilla parista 25 prosenttiin ja tytöillä alle prosentista 12 prosenttiin.

Kerättyjen tietojen perusteella ylipainosta kärsiviä lapsia on suhteessa eniten Itä-, Koillis- ja Pohjois-Suomessa. Hoikkia lapsia taas on suhteessa paljon Etelä-Suomessa ja länsirannikolla.

Pienissä kunnissa on keskimäärin enemmän ylipainoisia kuin isommissa kaupungeissa. Mutta asia päde kaikissa kunnissa, ja sen taustalla on monia eri tekijöitä. 

– Perimmäinen syy lihavuuteen on se, että energiaa saadaan ruuasta jatkuvasti enemmän kuin päivän aikana ehditään kuluttaa, Lundqvist muistuttaa.

– Valitettavasti meillä on tällä hetkellä tosi huonot tiedot suomalaisten lasten elintavoista. Emme tiedä, mitä lapset noin keskivertoisesti syövät tai kuinka paljon he liikkuvat.

Vanhempien vastuu lapsen hyvinvoinnista ja myös ruokailusta on suuri.

– Perheissä ruokailutottumukset riippuvat pitkälti siitä, mihin vanhemmat ovat tottuneet. Varsinkin pienemmät lapset syövät sitä ruokaa, mitä heille tarjotaan.

Lundqvist arvelee, että yhtenä syynä eroihin voivat olla myös esimerkiksi maaseudun pitkät koulumatkat, joiden vuoksi kouluun ei voi pyöräillä tai kulkea kävellen.

Pahimmassa tapauksessa koulumatka saattaa päivittäin tarkoittaa usean tunnin autossa istumista. Lisäksi maaseudulla voi olla pitkä matka liikuntapaikkoihin.

– Tuntuma on, että pelit ovat vallanneet pallon potkimiselta aikaa. Tietenkin se koneen ääressä istuminen kuluttaa paljon vähemmän kuin hikipäässä pallon perässä juokseminen, tutkija toteaa.