Uusi työnhakumalli pyrkii lisäämään työllisyyttä – "Täytyy myös huomioida se, että niitä työpaikkoja pitää olla"

Työllisyys

Työnhakuun liittyvät velvollisuudet ja oikeudet muuttuvat työttömillä alkavalla viikolla. Yksi keskeisistä muutoksista uudessa työnhaun mallissa on, että työttömiksi ilmoittautuneisiin pidetään nykyistä enemmän yhteyttä. STT:n haastattelemissa TE-toimistoissa pidetään tätä työllistymisen kannalta tärkeänä.

–  Hyöty tulee ilman muuta siitä, että kontaktointi on tiheämpää. Nykymallissa, vaikka en halua sitä lähteä moittimaan, perusvaatimuksena on ollut, että määräaikaishaastattelut on tehty kolmen kuukauden välein, sanoo johtaja Mika Palosaari Pohjanmaan TE-toimistosta.

Varsinkin nuorille kolmen kuukauden väli voi tuntua pitkältä.

–  Nuorelle, joka vielä etsii itseään ja ammattia, se voi olla valovuosi. Siinä ehtii tapahtua niin paljon asioita ja ehtii mennä asioita myös ohitse, Palosaari sanoo.

Jatkossa työnhakija tapaa virkailijan kahden viikon välein kolmen ensimmäisen kuukauden ajan.

–  Saadaan paremmin selvitettyä, millaista osaamista ja kokemusta työnhakijalla on ja millaiset ovat toimialan yritysten tarpeet. Näin pääsemme pureutumaan kohtaanto-ongelmaan, kun tunnemme työnhakijan tilanteen paremmin verrattuna yritysten palvelutarpeeseen, sanoo osaamisen kehittämisen asiantuntija Heli Lehikoinen Uudeltamaalta.

Hallitus on arvioinut, että uudistuksella työllisyys paranee noin 10  000:lla.

–  Ajatuksena on, että tavoitteeseen päästään työnhakua tukevilla tiiviillä tapaamisilla ja työttömän ohjaamisella tarkoituksenmukaisiin palveluihin, vastaa erityisasiantuntija Elisabet Heinonen työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) sähköpostitse.

Työllisyysvaikutuksen arvioidaan näkyvän kokonaan vuodesta 2025, sillä karkeasti arvioituna 90 prosentilla työnhakijoista työttömyys päättyy kolmen vuoden kuluessa.

–  Siitä lukien vaikutus olisi jatkuvasti arviolta noin 9  500–10  000 työllistä enemmän kuin tilanteessa, jossa pohjoismaista työvoimapalveluiden mallia ei olisi, Heinonen toteaa.

Kaikki STT:n haastattelemat kolme TE-toimiston edustajaa pitävät realistisena, että uudella mallilla saavutetaan hallituksen työllisyystavoite. Työllisyystilanne eri alueilla kuitenkin vaihtelee selvästi, ja siksi tavoitteetkin vaihtelevat.

–  Tottakai pitää myös huomioida se, että niitä työpaikkoja pitää olla. Edelleen tiettyjen toimialojen kohdalla on haasteita, minkä verran sitä työtä on meidän seudulla tarjota, sanoo kehittämisasiantuntija Mikko Nissinen Pohjois-Karjalasta.

Hän toivoisi, että uuden mallin myötä ihmiset saadaan miettimään laajemmin erilaisia vaihtoehtoja, jos omalta alalta ei juuri satu töitä löytymään.

Pohjanmaalla sen sijaan on jo valmiiksi niin hyvä työllisyystilanne, että uudesta mallista saatava hyötykin arvioidaan suhteellisen pieneksi.

–  Valtakunnallisesti pidän tavoitetta ihan realistisena, Palosaari sanoo.

Asiakaspalvelua on vahvistettu noin 1  200 asiantuntijalla. TE-toimistojen mukaan henkilökuntaa vaikuttaisi olevan riittävästi.

Uusi malli tulee voimaan maanantaina. Siihen liittyy työnhakijoille uudenlaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.