Suomi painottaa arktisessa strategiassaan ilmastonsuojelua ja sopeutumista – "Jännitteiden kasvamista ja konfliktipotentiaalin lisääntymistä on vältettävä"

Arktiset alueet

Suomi painottaa uudessa arktisessa strategiassaan ilmastonmuutosta sekä sen hillinnän että sopeutumisen näkökulmasta.

– Sille on hyvät perustelut, koska uusimmat tiedot arktisen alueen ilmastonmuutoksesta kertovat, että ilmasto lämpenee jopa paljon ennakoitua nopeammin, pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi esitellessään strategian eduskunnalle.

Pääministerin mukaan kaikessa taloudellisessa toiminnassa arktisella alueella tulee huomioida luonnon monimuotoisuus ja kantokyky, ilmaston ja ympäristön suojelu ja kestävän kehityksen periaatteet.

– Kiertotalous ja muut uudet taloudellisen toiminnan periaatteet sekä teknologiset ratkaisut voivat luoda kokonaan uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, pääministeri korosti.

Muita painopisteitä ovat Marinin mukaan asukkaat, näiden hyvinvoinnin edistäminen ja alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet, arktinen osaaminen sekä infrastruktuuri ja logistiikka. Lähtökohtana on arktisen alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja osallistaminen.

– Alkuperäiskansa saamelaisten osallistuminen Suomen arktiseen yhteistyöhön ja politiikkaan on tärkeä osa kokonaisuutta. Toivon, että hallitusohjelmassa mainittu saamelaisten totuus- ja sovintokomissio pääsee aloittamaan tärkeän työnsä mahdollisimman pian.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi olevansa tyytyväinen strategian turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin muotoiluihin.

Kaikkosen mukaan arktinen alue on perinteisesti ollut rauhanomaisen ja rakentavan yhteistyön alue, ja sellaisena sen tulee säilyä myös jatkossa.

– Jännitteiden kasvamista ja konfliktipotentiaalin lisääntymistä on vältettävä. Ilmastonmuutos on merkittävä mutta ei suinkaan ainoa alueen turvallisuuteen ja geopoliittiseen sijaintiin vaikuttava tekijä. Niin suurvaltojen intressit kuin kansainvälispoliittiset ja sotilaalliset jännitteet maantieteellisesti kaukaa heijastuvat myös arktiselle alueelle.

Puolustusministerin mukaan sotilaallinen toiminta ja intressit alueella ovat kasvaneet ja suurvaltojen globaali vastakkainasettelu heijastuu myös arktiselle alueelle, halusimme tai emme.

– Alueen turvallisuustilanne on tiiviisti kytköksissä muun Pohjois-Euroopan turvallisuuteen ja myös Suomen lähialueiden vakauteen, Kaikkonen näki.