Suomalaisten mielenterveys kesti koronapandemian muita maita paremmin

Mielenterveys

Vakavien mielenterveysoireiden ilmaantuvuus on ollut koronapandemian aikana Suomessa muita maita vähäisempää, Turun yliopistosta kerrotaan.

Tutkimuksen vastaajat arvioivat kokemiaan mielenterveysoireita post-traumaattiseen stressihäiriöön, masennukseen, ahdistukseen ja paniikkihäiriöön liittyen. Tutkimuksessa kartoitettiin myös vastaajien kokemaa covid-19-tartunnan pelkoa ja pandemiaan liittyvää stressiä.

Lisäksi vastaajilta kysyttiin näkemyksiä koronarajoitustoimista sekä luottamuksesta valtiojohtoon ja terveydenhuoltoon pandemian hoidossa.

Tutkimuksessa havaittiin, että lähes puolella vastaajista (49 %) oli pandemian aikana tai aiemmin puhjennut mielenterveyshäiriö. Uusien mielenterveyshäiriöiden ilmaantuvuus oli 17 prosenttia.

Suomessa vastaavat luvut olivat 42 ja 11 prosenttia, jotka olivat kaikista tutkimukseen osallistuneista maista alhaisimmat.

– Yllättävä havainto tutkimuksemme perusteella oli, että kyselyyn vastanneilla terveydenhuollon ammattilaisilla oli muuta väestöä vähemmän mielenterveysoireita, kertoo tutkimusta Suomessa johtanut tutkijatohtori Tella Lantta Turun yliopistosta. 

Mielenterveyttä suojaaviksi tekijöiksi tutkimuksessa tunnistettiin luottamus rajoitteiden tehokkuuteen sekä valtionjohdon ja terveydenhuollon kykyyn hoitaa pandemiaa. Myös korkeampi ikä näyttää tulosten perusteella olevan suojaava tekijä.

Koronatartunnan pelko ja pandemiaan liittyvä korkea stressi havaittiin riskitekijöiksi mielenterveysoireilulle. Muita mielenterveysoireita lisääviä tekijöitä olivat aikaisempi mielenterveyshäiriö, elämän muut stressitekijät, koronarajoitusten kokeminen rajoittavaksi ja runsas uutisten seuraaminen.

– Tutkimus antaa viitteitä siitä, että kansalaisten mielenterveys on ollut eniten koetuksella maissa, jossa on ollut käytössä äärimmäisiä koronarajoitteita, kuten yhteiskunnan täyssulkuja, Lantta kertoo.

Tutkimuksen seuranta-aineisto antaa viitteitä siitä, että oireilu voi olla pitkäkestoista.

– Erityisesti henkilöt, joilla on jo ennen pandemiaa ollut mielenterveyshäiriö tai jotka ovat kokeneet pandemian aikana jonkin muun stressaavan elämäntapahtuman, tarvitsevat matalalla kynnyksellä tukea mielen hyvinvointiin.

Tutkimus toteutettiin vuoden 2020 kesä–marraskuussa verkkokyselynä. Kysely tehtiin Suomen lisäksi Alankomaissa, Belgiassa, Bulgariassa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Latviassa, Puolassa, Romaniassa, Ruotsissa ja Tšekissä. Kyselyyn vastasi 9543 henkilöä, joista suomalaisia oli 542.