STM aloittaa sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi ohjelman

Hoitoala

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloittaa poikkihallinnollisen ohjelman, jonka tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveysalan (sote) henkilöstön saatavuus ja riittävyys.

Ohjelman tarkoitus on löytää kestäviä ratkaisuja sote-alan työvoimatarpeen tyydyttämiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ja ottaa samalla huomioon alueelliset erot.

Ohjelmassa pyritään luomaan konkreettisia ratkaisuja työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaannon parantamiseksi. Se tehdään muun muassa kehittämällä johtamis- ja yhteistyörakenteita sekä vaikuttamalla työn veto- ja pitovoimatekijöihin.

Lisäksi selvitetään, miten varmistetaan työperäisen maahanmuuton toteutus sote-alan tarpeisiin onnistuneesti.

Ohjelman ohjausryhmänä toimii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johtama sote-ministerityöryhmä.