SDP: Sote-pisteiden sijainnista tulee päättää hyvinvointialueilla erikseen

SDP

SDP on julkistanut aluevaaliohjelmansa kokonaisuudessaan tänään.

SDP ajaa sitä, että apua tarvitsevat pääsevät oikea-aikaisesti ja ajoissa hoitoon. Toisena kärkitavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön hyvinvointi.

Aluevaalit järjestetään tammikuussa.

SDP painottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen merkittävyyttä. Tämän uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena puolue pitää yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden turvaamista.

–  Oikein toteutettuna uudistus myös tehostaa toimintaa ja hillitsee kustannusten kasvua, ohjelmassa todetaan.

Puolueen mukaan oikea-aikaiset ja oikean tasoiset palvelut vähentävät esimerkiksi erikoissairaanhoidon tarvetta.

–  Jokaisen meistä on voitava luottaa saavamme tukea ja hoitoa sitä tarvitessamme. Näiden tavoitteiden toteutuminen vaatii vahvoja hyvinvointialueita, joiden päätöksenteko toimii tehokkaasti, palvelut ovat käyttäjälähtöisiä, rahoitus turvattu ja demokratia toimivaa.

SDP painottaa, että sote-palveluiden järjestämisen pitää olla julkisen toimijan vastuulla, joskin yritysten ja järjestöjen avulla palvelutarjontaa voidaan parantaa.

Tulevien hyvinvointialueiden lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Näitä alueita on yhteensä 21. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.

–  Uuden hallinnontason luominen ei saa johtaa ylimääräisiin raja-aitoihin tai jättää jälkeensä katvealueita, joilla joku voi pudota turvaverkon läpi, SDP:n ohjelmassa todetaan.

Keskusta on linjannut tavoitteekseen, että se haluaa sote-palveluaseman jokaiseen kuntaan. Minimitasona se pitää, että jokaisessa kunnassa on oltava saatavilla lääkäripalveluita.

SDP:n ohjelmassa puolestaan todetaan, että palvelupisteiden sijainnista päätetään jokaisella hyvinvointialueella erikseen. Asiaa kommentoi jo lokakuussa myös SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin, joka tuolloin sanoi luottavansa siihen, että hyvinvointialueet pystyvät järjestämään toimintansa parhaalla mahdollisella tavalla.

–  Haluamme, että palvelut ovat lähellä, mutta en tekisi sellaista linjausta, että ikään kuin ylhäältä sanelisimme, että näissä ja näissä paikoissa pitää olla palveluverkon toimipiste, Marin sanoi SDP:n tiedotustilaisuudessa lokakuussa.

Lauantaina julkistetussa aluevaaliohjelmassa todetaan, että palvelupisteitä tulee olla riittävästi ja niiden pitää olla helppojen kulkuyhteyksien päässä.

– Samasta paikasta tulisi saada apuja ja neuvoja ongelmien kokonaisuuteen sen sijaan, että asiakkaan on osattava etsiä tukea eri luukuilta.

Puolue tarkastelisi myös liikkuvia palveluita ja lisäisi niitä mahdollisuuksien mukaan. SDP pitää tärkeänä käyttäjälähtöisyyttä, joka voisi tarkoittaa esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvia aukioloaikoja nykyistä laajemmin.

Hoitoon pääseminen liittyy käytännössä niin sanotun hoitotakuun kiristämiseen. Hallituksen tavoite on tiukentaa hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömään hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

– Me haluamme varmistaa kentällä käytännössä, että se, minkä me lainsäädäntöön tulemme kirjoittamaan, myös toteutuu. Olemme (hallituksen) budjettiriihessä varanneet rahoituksen seitsemän päivän hoitotakuun toteuttamiseen, ja lainsäädäntötyö on käynnissä, Marin sanoi lokakuussa tiedotustilaisuudessa.

Aluevaaliohjelmassaan puolue noudattelee hallituksen tavoitteita ja toteaa, että perusterveydenhuollossa hoidon tarve pitäisi pystyä arvioimaan sinä päivänä, kun asiakas ottaa sote-keskukseen yhteyttä ja että kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista.

–  Hoitolupaus koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, eli myös mielenterveyden haasteiden kanssa hoitoon pääsee viikossa.

Puolueen aluevaaliohjelmassa otetaan kantaa myös sote-henkilöstön hyvinvointiin. Koronapandemia on aiheuttanut runsasta kuormitusta terveydenhuollolle. Puolue edellyttää, että hyvinvointialueilla työntekijöiden työolot ovat sellaiset, että työkuorma ei muodostu kohtuuttomaksi.

–  Alojen houkuttelevuutta voidaan lisätä työhyvinvoinnin kehittämisellä, hyvällä johtamisella ja riittävällä resursoinnilla. Hyvinvointialueilla on varmistettava, että resurssit riittävät henkilöstömitoitusten mukaiseen henkilöstömäärään sekä sijaistarpeisiin. Tämä vaatii myös riittävää valvontaa mitoitusten toteutumisen osalta.

Osaavaa henkilökuntaa tarvitaan myös ulkomailta, ohjelmassa huomautetaan.

–  Hyvinvointialueilla on panostettava erityisesti maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdytykseen ja kielikoulutukseen.

SDP:n aluevaalikampanjan budjetiksi on kerrottu noin 690 000 euroa sisältäen piirien rahoituksen

SDP:n tavoite on olla aluevaalien ykkönen prosentuaalisessa kannatuksessa. Viime aikoina tehdyissä mielipidemittauksissa kärkipaikkaa on pitänyt kokoomus.