Säteilyturvakeskus aloitti ydinjätteen loppusijoituksen käyttölupahakemuksen tarkastamisen

Ydinjäte

Säteilyturvakeskus (STUK) on aloittanut käytetyn ydinjätteen loppusijoituksen käyttölupahakemuksen tarkastamisen.

STUK kertoo arvioineensa, että loppusijoituksesta vastaavan Posivan toimittama aineisto on riittävä käsittelyn aloittamiseksi, vaikka aineistoa pitääkin täydentää joiltain osin. STUKin tiedotteen mukaan tämä on tavanomaista ydinlaitosten lupavaiheiden viranomaiskäsittelyssä.

Posiva jätti hakemuksensa joulukuun lopussa.

Säteilyturvakeskus odottaa erittäin laajan aineiston käsittelyyn menevän muutamia vuosia.

Posiva hakee käyttölupaa Olkiluodon ja Loviisan viiden ydinvoimalaitosyksikön käytetyn polttoaineen loppusijoittamiseksi Eurajoen peruskallioon louhittuun onkaloon. Posiva jatkaa rakennus- ja asennustöitä Eurajoen Olkiluodossa.