Sähkön siirtohinnat jatkavat nousuaan, ennakoi tuore selvitys

Selvitysmies suosittaa verkkoyhtiöitä antamaan asiakkaille alennusta, jos sähkönjakelu takkuilee
Sähkön siirtohinnat

Toimintavarmuuden vaatimat verkkoinvestoinnit ovat aiheuttaneet sähköverkkoyhtiöille kustannuksia, jotka ovat näkyneet asiakkaille merkittävinä sähkön siirtohintojen korotuksina. Näin todetaan professori Jarmo Partasen tekemässä selvityksessä, joka luovutettiin tänään ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.).

Investointitarpeita ovat aiheuttaneet sähkömarkkinalakiin vuonna 2013 kirjatut vaatimukset siitä, kuinka sähköverkkojen toimintavarmuutta pitää parantaa vuoden 2028 loppuun mennessä.

Sähköverkkoihin investoidaan vuosina 2014–2028 yhteensä noin 9,5 miljardia euroa. Tästä summasta kolme miljardia euroa kertyy toimitusvarmuutta parantavista investoinneista ja 6,5 miljardia euroa ikääntyvän verkon uusimisesta.

Selvityksen mukaan on ennakoitavissa, että verkkoyhtiöiden siirtomaksut tulevat yhä nousemaan.

Siirtohintojen korotuksilla on viime vuosina kohahduttanut muun muassa sähköverkkoyhtiö Caruna, joka on perustellut korotuksia sähköverkon uudistamisen vaatimilla investoinneilla. Viimeksi Caruna nosti sähkönsiirrosta kuluttajilta perimiään hintoja heinäkuussa.

Sähkön siirtohinnoissa on merkittäviä eroja verkkoyhtiöiden välillä, selvityksessä kerrotaan.

Hintaerot johtuvat pääosin siitä, että verkkoyhtiöt toimivat erilaisilla alueilla. Siirtomaksujen eroja selittävät muun muassa erot alueiden väestöntiheydessä ja se, että haja-asutusalueella on ilmajohtoja, joita pitää uudistaa säävarmuuden takaamiseksi.

Selvitysmies Partanen suosittaa, että verkkoyhtiöt antaisivat asiakkaille alennusta siirtomaksusta, jos sähkönjakelu keskeytyy asemakaava-alueella yli kuuden tunnin ajaksi ja muilla alueilla yli 36 tunnin ajaksi. Alennuksen suuruus voisi olla keskeytyksen pituuden mukaan porrastettu.