Reijo Karhisen mielestä suomalainen ruoka on timanttimme – "Pystymme ratkaisemaan maatalouden kannattavuusongelman, kun tartumme siihen yhdessä"

Maatalous

Pitäisikö kotimaiselle ruualle olla kaupassa oma hyllypaikka? Entä miten kehittää ruuan verkkokauppaa?

Tällaisia kysymyksiä Reijo Karhinen kysyy blogissaan . Vastauksia hän toivoo erityisesti ruuan alkutuottajilta ja kuluttajilta.

Reijo Karhinen on heinäkuusta alkaen johtanut keskustelua ja tehnyt selvitystä, jonka tavoiteena on keksiä keinot, joilla saadaan 500 miljoonaa euroa lisää yrittäjätuloa suomalaiseen maatalouteen. Siis parantaa ruuantuotannon kannattavuutta.

Karhisen mielestä kaksi tärkeintä osapuolta hankkeessa ovat alkutuottajat ja loppukuluttajat.

– Alkutuottajien rooli suhteessa teollisuuteen on ratkaisevan tärkeä ja toisaalta kuluttajat ovat kaupan kannalta se olleellisin taho. Toki samalla on tiedostettava kaikkien ruokaketjun osapuolten vuorovaikutussuhteet ja keskinäiset kytkennät, Karhinen kirjoittaa.

Karhinen luettelee johtopäätöksiään keskustelun perusteella: Tuottajien ja kuluttajien välistä yhteyttä on lähennettävä. Tuottajien on pystyttävä paremmin tunnistamaan kuluttajien tarpeet. On aika siirtyä tuotantopainotteisesta kysyntä- ja kuluttajalähtöiseen ruuantuotantoon. Kuluttajia on tärkeä kuulla suoraan.

Karhisen selvitys kerää tietoa julkisella kyselyllä verkossa. Sen lisäksi Karinen on tavannut runsaasti ruokaketjun toimijoita. Kyselyyn on tullut jo noin 6 000 ruokaan liittyvää vastausta – kokemuksia, mielipiteitä ja ideoita.

– Aihe on otollinen laajalle osallistamiselle. Lähes kaikilla meillä on mielipide ruuasta ja maataloudesta, Karhinen kertoo blogissaan. 

Verkkokyselyn ensimmäisessä osassa kartoitettiin ruuantuotannon tärkeimmät teemat. Toisessa, parhaillaan käynnissä olevassa vaiheessa haetaan näkemyksiä ja ideoita esiinnousseista teemoista – kuten digitalisaatiosta, innovaatioista ja viennistä.

– Näkemystä on haettava syvemmältä kuin vain tavallisilta lausuntokierrosten osallistujilta tai järjestöiltä. Kestävien ratkaisuehdotusten löytämiseksi prosessi on vaivan arvoista, Karhinen kannustaa.

Karhinen toivoo lisää vastauksia kyselynsä toiseen vaiheeseen, joka on auki lokakuun viimeiseen päivään asti. Kysely löytyy täältä.