Ravintolat voivat avata maanantaina ovensa rajoituksin – eduskunta hyväksyi väliaikaisen lakimuutoksen

Hallituksen on tarkoitus juhannusviikolla tarkastella, voidaanko asetuksella lieventää tai kiristää nyt voimaan tulevia rajoituksia.
Ravintolat

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lakimuutoksen, jolla ravintolat voivat avata maanantaina ovensa rajoituksin. Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta, joka oli tehnyt muutoksia hallituksen esitykseen.

Ravintolat saavat avata ovensa kesäkuun alussa siten, että ne ovat auki enintään kello 23:een ja tarjoilevat alkoholia kello 22:een. Ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet nykyisiin lupiin kirjatusta asiakasmäärästä.

Lain on tarkoitus olla voimassa lokakuun loppuun.

Myöhemmin tänään valtioneuvosto asetuksillaan vielä täydentää sitä, miten ravintolat oviaan saavat avata. Asetuksella voidaan täydentää muun muassa sitä, millä alueilla rajoituksia voitaisiin purkaa.

Presidentin on määrä vahvistaa laki myöhemmin tänään.

Hallituksen on tarkoitus seuraavan kerran juhannusviikolla tarkastella sitä, voidaanko asetuksella lieventää tai kiristää nyt voimaan tulevia rajoituksia.

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin perjantaina paljon muun muassa siitä, onko rajoitusten koskettava kaikkia alueita Suomessa.

Oppositiosta muun muassa ehdotettiin, että maakuntien erilainen tautitilanne otettaisiin huomioon heti maanantaina. Kokoomuslaiset esittivät, että asiakasmäärä voisi olla sisätiloissa 75 prosenttia lupiin kirjatusta asiakasmäärästä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi, että alueellisuus tulee arvioitavaksi juhannusviikolla, mutta aluksi kaikkialla pitää sitoutua yleisiin ohjeisiin.

Kiuru sanoi, että tartunnat voivat lisääntyä maakunnissa, kun ihmiset kerääntyvät jälleen yhteen.

Oppositiossa ei oltu tyytyväisiä siihen, että seuraava tarkasteltu on vasta juhannusviikolla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kertoi olevansa pettynyt.

– Ihmetystä herättää se, että monilla alueilla ei ole lainkaan uusia tartuntoja, mutta ravintoloita koskevat rajoitukset tulevat voimaan samanlaisina kaikkialla, Laiho sanoi.

Lisäksi muun muassa perussuomalaisten kansanedustajien Vilhelm Junnilan ja Petri Hurun mukaan perustuslakivaliokunnan rajoituksille velvoittama välttämättömyysedellytys ei täyty kaikissa maakunnissa.

Heidän mukaansa välttämättömyysedellytystä ei voi millään lailla perustella esimerkiksi Satakunnan osalta, jossa edellinen koronatartunta todettiin 29. huhtikuuta. Heidän mukaansa Varsinais-Suomessa tartuntatapauksia on ollut niin vähän, ettei elinkeinotoiminnan rajoittamista ja kieltämistä voida perustella vetoamalla välttämättömyyteen.

Ravintoloiden avaaminen rajoituksin on valmisteltu nopeassa tahdissa.

Hallitus antoi asiasta esityksen viime viikolla, ja mutkia matkaan toi tällä viikolla se, että perustuslakivaliokunta löysi hallituksen esityksestä maanantaina runsaasti korjattavaa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta rukkasi lakiesitystä tämän pohjalta tiistaina.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta muutti hallituksen esitystä muun muassa siten, että osa asioista, joita hallituksen esityksen mukaan olisi voitu säätää asetuksella, on mietinnössä siirretty lain tasolle.

Hallitus aikoi rajoittaa ravintoloiden toimintaa perustuslain 23. pykälän nojalla, ja rajoitukset olisivat esityksen mukaan voimassa kesäkuun alusta lokakuun loppuun. Kyseisellä pykälällä voidaan säätää poikkeuksia perusoikeuksiin vain tilapäisesti.

Perustuslakivaliokunnan mukaan lakia ei voida säätää perustuslain 23. pykälän nojalla, sillä tilapäisyys ei perustuslakivaliokunnan mukaan voi tarkoittaa viittä kuukautta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta purki lakimuutoksen sidoksen tähän pykälään.

Perustuslakivaliokunta lisäksi edellytti, että hallitus seuraa tarkkaan rajoitusten edellytysten täyttymistä. Jos rajoitus ei ole ajallisesti tai alueellisesti välttämätön, ei sitä voida ylläpitää, valiokunta kirjoittaa.

Lisäksi perustuslakivaliokunta vaati, että laista käyvät paremmin ilmi ravintolayrittäjien velvollisuudet.

Kovaa kritiikkiä tuli myös hallituksen aikataulupaineesta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen aikataulu on perustuslain kannalta erittäin ongelmallinen.

– Perustuslakivaliokunta pitää sääntelyä välttämättömänä, mistä syystä valiokunta on käsitellyt esityksen poikkeuksellisessa aikataulussa. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että hallituksella on ollut jo pitkään tiedossa se, että nykyiset rajoitukset päättyvät toukokuun lopussa. Nyt arvioitava esitys olisi siten voitu antaa hyvissä ajoin, valiokunta totesi.