Puun ostot Äänekosken biotuotetehtaalle alkavat kevättalvella

Biotalous

Metsä Group aloittaa kevättalvella puun ostojen lisäämisen Äänekosken jättiläismäistä biotuotetehdasta varten, kertoo konsernin metsäjohtaja Juha Mäntylä.

Korjuumäärät nousevat hänen mukaansa keväällä ja kesällä 2017. Tehtaan on määrä käynnistyä syksyllä, ja täyteen puumäärään päästään vuoden 2018 aikana.

– Tämä on karkeasti sanoen rytmi, Mäntylä sanoo.

Puukaupoissa ostajalla on yleensä kaksi vuotta aikaa korjata ostamansa puu.

Varsinkin talviharvennuksia ostetaan myös kolmen vuoden korjuuajalla. Äänekosken biotuotetehdas lisää kuitupuun käyttöä 4 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Se merkitsee peräti 10 prosentin lisäystä vuodessa verrattuna nykyiseen kuitupuun käyttöön Suomessa.

Mäntylä ei ota kantaa, muuttuuko tukkien ja kuitupuun hintasuhde, kun kuitupuun käyttö lisääntyy.

Havutukista maksettiin Metsäteollisuus ry:n mukaan syksyllä keskimäärin 53–54 euroa kuutiolta. Havukuidun hinta oli keskimäärin 15–16 euroa kuutiolta. Hinnat ovat pysyneet kohtuullisen vakaina viime vuodet.

Puukaupoissa metsäyhtiöt ostavat sekä mekaanisen metsäteollisuuden käyttöön meneviä tukkia että harvennuksista saatavaa kuitupuuta sellutehtaille.

Kuitupuuta saadaan myös muun muassa tukkipuiden latvuksista. Mäntylän mukaan mekaanisen metsäteollisuuden markkinatilanne on tällä hetkellä vaikea.

– Pystymme kuitenkin toimimaan siten, että suuntaamme lisähakkuita harvennusmetsiin, jolloin tukkia tulee vähemmän.

Hakkuita kyetään myös keskittämään paikoille, joissa tukkiprosentit ovat normaalistikin pienempiä. Äänekosken kannalta harvennuspotentiaaliltaan keskeisimpiä alueita ovat Mäntylän mukaan Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Lappi.

Mäntylä arvioi, että pitemmällä aikavälillä myös tukkia tarvitaan enemmän.

Sen vuoksi Metsä Group on tehnyt sopimuksia yhteistyöstä sahayhtiöiden kanssa.

– Myymme heille tukkia ja ostamme vastavuoroisesti heiltä kuitupuuta ja haketta, hän kertoo.

Äänekosken uusi tehdas käyttää havukuidun lisäksi koivukuitua. Koivun saatavuus on ollut Suomessa pitkään heikkoa, minkä vuoksi koivua on jouduttu tuomaan ulkomailta.

Mäntylä huomauttaa, että Äänekosken nykyinenkin sellutehdas käyttää paljon koivua. Koivukuidun käyttö lisääntyy vain vähän, kun uusi tehdas korvaa vanhan.

Harvennukset havupuumetsissä tuovat mukanaan myös koivua, joten tarvetta lisätuontiin ei Mäntylän mukaan synny.

Äänekosken biotuotetehdas

  • 1,2 miljardin euron investointi on Suomen metsäteollisuuden historian suurin.
  • Rakentaminen on alkanut. Tehtaan on määrä valmistua syksyllä 2017.
  • Tehtaan kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa.
  • Muita tuotteita ovat energia sekä erilaiset biotuotteet.
  • Sähkön tuotanto lisää uusiutuvan energian osuutta Suomessa yli 2 prosenttiyksikköä.
  • Mahdollisia uusia biotuotteita ovat mm. tekstiilikuidut ja biokomposiitit.
  • Tehdas työllistää valmistuttuaan 2 500 ihmistä koko arvoketjussa. Työpaikoista 1 500 on uusia.
  • Eniten uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän metsätalouteen ja kuljetuksiin.
  • Tehdas alittaa Äänekosken nykyisen tehtaan ympäristöluvan päästörajat.