Postilakiesitys hidastaa jakelua

PAU:n Heidi Nieminen: ”Vaikuttaa ideologiselta”
Posti

Hallituksen postilakiesitys johtaa postinkulun hidastumiseen ja jakelun harvenemiseen.

Ainoa Postin jakelu- eli yleispalveluvelvoitteeseen kuuluva lakisääteinen tuote on kirje. Se on toimitettava vastaanottajalle joka niemeen ja notkoon.

Posti- ja logistiikka-alan unionin puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan esimerkiksi tiistaina postitettava ns. kahden yön yli kirje olisi hallituksen esityksen mukaan perillä pahimmillaan vasta seuraavaan viikon tiistaina.

– Hallitus esittää, että tiistaina lähetetyistä kirjeistä 50 prosenttia olisi perillä seuraavan viikon maanantaina. Kaiken postin pitäisi olla perillä viimeistään seuraavan viikon tiistaina eli jättöpäivästä lukien viidentenä arkipäivänä. Jatkossa kirje kulkisi pahimmillaan viikon, Nieminen ihmettelee.

Puheenjohtaja Niemisen mukaan lakisääteisen kirjeen kulkunopeuden hidastamisen taustalla on tavoite jakelupäivien karsimisesta.

– Ajatus vaikuttaa ideologiselta. Sen lisäksi, että palveluita ollaan selkeästi heikentämässä, loppukin palvelu halutaan yksityistää. Palvelua ollaan siirtämässä julkiselta puolelta yksityiselle toimijalle.

Toisena isona ongelmana Nieminen pitää hankintamenettelyä, jonka mukaan postin pitäisi kilpailuttaa varhaisjakelu niillä alueilla, joilla ei ole sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa eli haja-asutusalueilla.

– Postin johdossa lähdetään ajatuksesta, että jos jakelua ei kukaan muu tee, niin sitten posti voi sen tehdä. Vaikka meillä on melkein neljäsataa vuotta postinjakelua hoitanut firma, se ei näytä kelpaavaan postioperaattoriksi.

Niemisen mukaan porvarihallituksen yksityistämisinto on viemässä työpaikkoja.

– Postista katoaa tuhansia työpaikkoja. Lisää menee alihankkijoilta, esimerkiksi kuljetuksista.

Sanomalehteä postin ei ole pakko jakaa. Postilain valmistelun aikana sanomalehtien jakelutiheys askarrutti etenkin maaseudulla.

– Ministeriössä on nyt laitettu mutkia suoriksi joko tahattomasti tai tahallisesti. Kirjeen kulkunopeuden hidastaminen mahdollistaa jakelupäivien harventamisen kahteen kertaan viikossa läpi maan, Nieminen sanoo.

Jos sanomalehdellä ei ole omaa varhaisjakelua, lehti jaetaan vain, jos Posti tekee lähettäjän kanssa sopimuksen jakamisesta.

– Jos Posti nostaa sanomalehden jakelun hinnan niin korkeaksi, että sanomalehti ei osta jakelua, Posti ei sitä jaa.