Perustuslakivaliokunta ei kumonnut Uudenmaan liikkumisrajoituksia

Liikkumisrajoitukset

Valtioneuvoston asetusta Uudenmaan liikkumisrajoituksista ei tule kumota, kertoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Oja-Niemelä (sd.).

Valiokunta suoritti tänään liikkumisrajoitusten osalta niin sanotun jälkitarkastuksen.

Oja-Niemelän mukaan ongelmallisena voidaan kuitenkin pitää sitä, että perustelumuistiossa ei juurikaan käsitellä liikkumisrajoitusten aiheuttamia haittoja, joita voi aiheutua Uudenmaan sisäpuolelle jäävien osalta tartuntariskin kohoamisen seurauksena.

Lisäksi valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että jatkossa on myös tarpeen arvioida rajoitustoimien yhteiskunnalle aiheuttamia kumulatiivisia vaikutuksia ja kokonaishaittoja suhteessa hyötyihin.