Perttula: Maakuntahallinto oli keskustan tavoite jo vuonna 1962

Maakuntahallinto

Maalaisliitto kirjasi jo vuonna 1962 ohjelmaansa ”kauan suunnitellun maakuntaitsehallinnon”, valtiotieteen tohtori Pekka Perttula muistuttaa Suomenmaan blogissaan.

Tällöin tavoitteiksi asetettiin, että maakunnille on ”annettava laki­mää­räi­siksi itsehallinto-tehtäviksi muun muassa koululaitosta, seutu­suun­nit­telua, sairaa­la­lai­tosta ja sosi­aa­li­va­kuu­tusta koskevia asioita.”

Perttulan mukaan maalaisliiton ja keskustan tärkeänä lähtökohtana on aina ollut kansanvallan vaaliminen. Hän toteaa, että oma hallinto on alueellisen yhteen­kuu­lu­vuuden perusta sekä tärkeä osa pohjoismaista kansanvaltaa ja vapautta.

Vuoden 1974 ohjelmassa keskustapuolue linjasi näin: ”Päätökset pitää tehdä lähellä niitä ihmisiä, joita päätökset koskevat, jolloin he voivat vaikuttaa asioihin.”

Vuoden 2015 vaali­oh­jel­massa keskusta linjaa, että ”alueellista kehittämistä ja toimivaltaa edellyttävät tehtävät tulee koota kansan­val­taisen maakun­ta­hal­linnon vastuulle.”

Perttula ihmettelee, miksi maakuntahallinnon ajaminen on leimattu valtapolitiikaksi.

– Eikö tämä ole aate- ja arvopohjaista, linjakasta ja pitkä­jän­teistä, avointa ja julkista, ennakoitavaa ja arvattavaa politiikkaa, Perttula kysyy.

Perttulan blogikirjoitus