Pääministeri Sipilä haastoi järjestöt pohtimaan Suomen tulevaisuuden haasteita – "Toivon helikopteriperspektiiviä"

Eriarvoistuminen, ilmastonmuutos, uudet teknologiat ja koulutus puhuttivat asiantuntijoita Sipilän isännöimässä tulevaisuusseminaarissa
Tulevaisuustyö

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan suomalaisen yhteiskunnan on uudistuttava jatkuvasti pärjätäkseen vauhdilla muuttuvassa maailmassa.

Sipilä näkee, että kansakunnan tulevaisuuden puntaroiminen on paikallaan näin Suomen uuden satavuotistaipaleen alussa.

– Haasteet ja mahdollisuudet kulkevat käsi kädessä, Sipilä korosti avatessaan tulevaisuusseminaarin Helsingin Säätytalossa.

Kansakunnan jakautumisen ja ihmisten eriarvoistumisen ehkäiseminen vaatii pääministerin mukaan päättäväisiä toimia.

Sipilä korostaa laadukkaan koulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkitystä sosiaalisen koheesion turvaamisessa.

Lisäksi työelämää mullistavien teknologioiden yleistymiseen on Sipilän mukaan varauduttava huolellisesti.

Kohti seuraavaa sataa -seminaarissa eri alojen asiantuntijat hahmottelivat Suomen kannalta kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä 2020-lukua silmällä pitäen.

– Toivon helikopteriperspektiiviä, Sipilä kannusti eri järjestöjen edustajia ennakkoluulottomaan ajatteluun isännöimässään tapahtumassa.

Sipilän mukaan Suomen syöksykierre on nyt saatu oikaistuksi ja talous on vakaammalla pohjalla, joten politiikan painopistettä voidaan vihdoin siirtää saneerauksesta kehittämiseen.

– Suomen on oltava ketterämpi ja nopeampi selviytymään seuraavista eteen tulevista haasteista. Nyt haetaan oikeita ja keskeisiä kysymyksiä Suomen kannalta seuraavalla sadalle vuodelle.

Seminaariin kokoontuneiden asiantuntijoiden mukaan muun muassa kansainvälisen sopimusjärjestelmän murros, robotisaation kehitys, Suomen väestön ikääntyminen ja globaali luonnonvarojen tuhlaaminen ovat tulevaisuuden valtavia haasteita.

Järjestöjen edustajien ja tutkijoiden mukaan Suomen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että uudet teknologiat valjastetaan tukemaan kestävää kehitykstä.

Lisäksi kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista pitäisi asiantuntijoiden mukaan tukea entistä paremmin.

Seminaarissa muotoillut kysymykset kytketään osaksi hallituksen tulvaisuustyötä ja niihin etsitään vastauksia lähivuosien aikana.