Nuorten univaikeudet lisääntyvät Pohjoismaissa – yksi maa muodostaa poikkeuksen

Terveys

Noin joka viidennellä nuorella Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Islannissa on univaikeuksia, ja uniongelmaisten nuorten osuus vaikuttaa kasvavan.

Poikkeuksena on Norja, jossa yhä harvempi kertoo kokevansa nukkumiseen liittyviä ongelmia.

Univaikeuksien todennäköisyys on suurempi tytöillä kuin pojilla.

Nämä asiat ilmenevät tutkimuksesta, jonka tuloksia julkaistaan tieteellisen aikakauslehden Nordic Welfare Researchin viimeisimmässä numerossa.

Uniongelmilla viitataan tässä tutkimuksessa vaikeuksiin saada unta useammin kuin kerran viikossa.

Tutkijat uskovat, että uniongelmaisten nuorten osuus voi todellisuudessa olla suurempi, koska nuorilla on taipumus aliarvioida ongelmansa vastatessaan univaikeuksia käsitteleviin kysymyksiin.

Tutkimuksen mukaan on paljon viitteitä siitä, että nuorten pitkä ruutuaika ja vähäinen liikunta vaikuttavat unihäiriöiden syntyyn. Myös koulupäivien alkamisaika voi vaikuttaa unitottumuksiin.

Sekin vaikuttaa tutkimuksen perusteella uneen, että joka viikonloppu muuttaa vuorokausirytmiä kuin tekisi transatlanttisen lennon.