MTK:n maitovaliokunta: Lomitusjärjestelmä täytyy uudistaa kiireellisesti

Maatalous

Maa- ja met­sä­ta­lous­tuot­ta­jain Kes­kus­liit­to MTK:n maitovaliokunta kiirehtii lomitusjärjestelmän uudistamista.

Keskeneräinen lomituslain uudistuksen valmistelu on käynnistettävä viipymättä riippumatta siitä, millä aikataululla sote- ja maakuntauudistus etenevät, maitovaliokunta vaatii tiedotteessaan.

– Järjestelmä on rakennettava olemassa olevan valmistelun pohjalta, jossa linjattiin muun muassa, että lomaoikeus säilytetään henkilökohtaisena.

Maitovaliokunta toteaa, että maitotilojen määrän ennustetaan vähenevän kuluvana vuonna kahdeksan prosenttia.

– Maito-omavaraisuus lepää jatkavien tilojen harteilla.

Valiokunnan mukaan hallituksen lupaamat toimet tulonmuodostuksen tasapainottamiseksi eivät voi odottaa, ja samalla on rakennettava toimiva malli tuotannosta luopumiseen.

Maitovaliokunta muistuttaa niin ikään kiireellisestä tarpeesta säätää eläinten hyvinvointilaki voimaan jo tehdyn perusteellisen valmistelun pohjalta.

Kesäkokouksessa koolla ollut maitovaliokunta on seurannut huolestuneena hallituksen biokaasulinjauksen jälkeistä keskustelua lantabiokaasun tuesta.

– Maitotilat, jotka edustavat puolta Suomen kotieläintiloista, ovat vaarassa jäädä lantabiokaasuklusterin ulkopuolelle, mikäli aloite biokaasutuen myöntämisestä vain muutamalle jättiyksikölle koko maassa toteutuisi.

Maitovaliokunta toteaa, että tukimalli, joka sulkisi muutaman tilan yhteiset ja tilakohtaiset laitokset tuen piiristä, kohtelisi tuotantosuuntia erittäin epätasapuolisesti.

– Malli rankaisisi hajallaan sijaitsevia maitotiloja, joilla lannan ravinteiden peltolannoitekäyttö totutusti perustuu vastuulliseen lannanlevitysalan mitoitukseen.

– Tällaisten tilojen biokaasutuotanto jäisi paitsi tuesta, joka kytkettäisiin teollisessa mittakaavassa prosessoidun väkevöitetyn lannoitejakeen myyntituotantoon.

Maitovaliokunta kannustaa hallitusta puolustamaan EU:n maksuosuuksia maataloustuessa ja torjumaan komission esittämät rahoitusleikkaukset.

Leikkaukset olisivat kohtalokkaita painottuessaan pilariin II, josta rahoitetaan suomalaisviljelijöille elintärkeä luonnonhaittakorvaus sekä ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet, joihin tuottajat ovat laajasti sitoutuneet, valiokunta huomauttaa.

– Hallitusohjelman kirjaus maatalouden ja maaseudun rahoituksen turvaamisesta joka tapauksessa on tässä tilanteessa välttämätön.