MT-kysely: Enemmistö suomalaisista ei rajoittaisi lihan ja maidon osuutta julkisessa ruokailussa – selvät erot kaupungin ja maaseudun välillä

Lihansyönti

Yli puolet kansalaisista ei kannata lihan ja maidon osuuden pienentämistä julkisten palveluiden ruokalistoilla, kertoo Maaseudun Tulevaisuuden teettämä kysely.

Gallupissa kysyttiin, tulisiko julkisissa ruokailuissa lihan ja maidon käyttöä vähentää ilmastosyistä.

Enemmistö kaikista vastaajista (62 prosenttia) vastusti ajatusta. 28 prosenttia oli puolestaan sitä mieltä, että lihan ja maidon vähentäminen olisi ilmastosyistä tarpeen.

Ero pääkaupunkiseudun ja maaseudun välillä oli kuitenkin kyselyn mukaan selvä.

Pääkaupunkiseudulla vain niukasti yli puolet (55 prosenttia) vastusti lihan ja maidon osuuden pienentämistä, kun taas maaseutumaisissa kunnissa päätöstä piti huonona peräti 73 prosenttia vastaajista. Idea tyrmättiin jyrkimmin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Nuoret olivat vanhempia valmiimpia vähentämään lihan ja maidon osuutta.

Kaikkein nihkeimmin lihan määrän hupenemiseen suhtautuivat 45–64-vuotiaat.

Kyselyn toteutti lokakuussa Kantar TNS Agri ja siihen vastasi 1 100 ihmistä.