MMM: Omin jaloin Suomeen tullut kultasakaali on tulokaslaji – eläimen tappaminen on kielletty

Kultasakaali

Suomeen omin jaloin tullutta kultasakaalia pidetään tulokaslajina, joka on rauhoitettu lain nojalla, muistuttaa maa- ja metsätalousministeriö.

Rautavaaralla havaittu ja torstaina laajalti uutisoitu kultasakaali on asiantuntijoiden mukaan nuori yksilö, joka on lähtenyt synnyinlaumastaan etsimään omaa uutta reviiriä.

– Yksilöä on siis pidettävä tulokaslajina. Rautavaaralla havaittu yksilö on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Sen tappaminen on kielletty.

MMM muistuttaa, että kultasakaalin maahantuonti ja luontoon päästäminen ihmisen toimesta on myös Suomessa kielletty.

Vieraslajina ei kuitenkaan pidetä yksilöitä, jotka tulevat itse Suomen luontoon. Luontaisesti omin jaloin Suomen luontoon tulevat yksilöt on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.

Laji on levittäytynyt varsin nopeasti Välimeren alueelta kohti pohjoista. Ensimmäiset havainnot kultasakaalista tehtiin Virossa vuonna 2011. Laji on Virossa tulokaslaji ja siitä säädetään Viron metsästyslaissa.

Luonnonsuojeluliiton mukaan kultasakaalin leviäminen Suomeen oli odotettua.

Luonnonsuojeluliiton mukaan kultasakaalia koskevassa keskustelussa on joskus sekoitettu käsitteet vieraslaji ja tulokaslaji sekä se, onko laji metsästettävä tai rauhoitettu. 

Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola muistuttaa, että vieraslajiksi sanotaan ihmisen siirtämiä lajeja. Luontaisesti levinneitä lajeja sanotaan tulokaslajeiksi. 

– Kultasakaali on luontaisesti levinnyt tulokaslaji, joten se on luonnonsuojelulailla rauhoitettu. Sakaalin tappaminen olisi luonnonsuojelurikos, josta rangaistus on sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta, Veistola korostaa.

Kultasakaalin asemasta kiisteltiin keväällä edellisessä eduskunnassa. Hallituspuolueet torjuivat yllättäen maa- ja metsätalousvaliokunnassa hallituksen ja MMM:n esityksen, jonka mukaan kultasakaali olisi määritelty riistalajiksi.

MMM perusteli riistalajiksi siirtoa sillä, että jo ensimmäisiä harhailevia yksilöitä olisi voitu metsästää ja rajoittaa näin kannan levittäytymistä. Koska kultasakaali on EU:n luontodirektiivin alainen laji, sitä ei voi myöskään säätää metsästyslain rauhoittamattomaksi lajiksi.

Valiokunnan mietintöön kirjattiin, että ”haitalliset vieraslajit, kuten kultasakaali, tulee poistaa luonnosta”. Vieraslajilakia ei kuitenkaan sovelleta itse maahan tulleisiin tulokkaisiin.

Kun kultasakaalia ei siirretty riistalajiksi, lajiin sovelletaan luonnonsuojelulakia ja kultasakaalia kohdellaan rauhoitettuna eläimenä.