Keskustalainen edustajanelikko tiukkana: Kultasakaalille säädettävä tapporaha

Kultasakaali

Keskustan maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmän jäsenet Anne Kalmari, Mikko Savola, Mikko Kärnä ja Juha Pylväs pysyvät kannassaan, jonka mukaisesti Suomessa havaittuja kultasakaaleja on kohdeltava vieraslajeina.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on linjannut mietinnössään, että kyseessä on haitallinen vieraslaji, eikä olisi koskaan levinnyt maahan ilman ihmisen myötävaikutusta.

Edustajat huomauttavat, että maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö on tällä hetkellä ainoa oikeuslähde, jonka pohjalta kultasakaalia voidaan lajina käsitellä.

Nelikko sanoo ymmärtävänsä tarpeen lainsäädännön selkiyttämiselle.

– Sakaalin on selkeästi oltava laji, jota voi tappaa ympärivuotisesti. Olisi myös paikallaan, että sakaalille säädetään valtion maksama tapporaha.

Keskustalaiset korostavat, että pienpetopyynti ylipäätään on parasta mahdollista riistanhoitotyötä.

– Katsomme, että valtion tulisi säätää tapporahasta niin ketuille, minkeille, supikoirille kuin kultasakaaleillekin. Niiden pyytäminen on mitä parhainta työtä Suomen ainutlaatuisen luonnon ja kestävien riistakantojen puolesta.

Muun muassa maa- ja metsätalousministeriö ja Luonnonsuojeluliitto luokittelevat kultasakaalin tulokaslajiksi ja rauhoitetuksi.