"Ministerin viesti on erittäin huolestuttava" – EK, Akava ja yliopistojen hallitusten puheenjohtajat tyrmäävät Kurvisen korkeakouluvision

Korkeakoulupolitiikka

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akava sekä suomalaisten yliopistojen hallitusten puheenjohtajat ottavat yhdessä kantaa korkeakoulutuksen hajauttamista vastaan.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) totesi äskettäin Helsingin Sanomien haastattelussa, että korkeakoulupolitiikassa keskittämisen aika on ohi ja nyt noudatetaan hajauttamisen linjaa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa pienempiä koulutusyksiköitä hajautetusti eri puolelle Suomea korkeakouluilta kysymättä. Ministerin viesti on erittäin huolestuttava, EK:n, Akavan ja yliopistojen tiedotteessa todetaan.

Kannanoton mukaan koulutuksen pirstaloiminen pienempiin yksiköihin vaarantaa koulutuksen laadun.

– Korkeakoulupolitiikan pitkä, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen itsensä tukema vahva periaate yli hallituskausien on ollut luoda vahvuusalueillaan kansainväliseen kärkeen yltävä korkeakoulujen verkosto. Tämä tarkoittaa autonomisia korkeakouluja ja omaan ydinosaamiseensa keskittyviä yksiköitä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

– Periaate on ollut hyvä, ja korkeakoulujen profiilit ovat pysyneet selkeinä. Tutkimuksen ja koulutuksen korkeasta laadusta on pystytty huolehtimaan.

Kannanoton mukaan ministeri Kurvisen viesti on hämmentävä myös siksi, että pääministeri Sanna Marin (sd.) on asettanut parlamentaarinen TKI-ryhmän turvaamaan hallituskausia pidemmän tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan rahoituksen.

– Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä laadukas koulutus ovat Suomelle elinehto. Ne luovat edellytykset kilpailukyvylle ja taloudellisesti kestävälle tulevaisuudelle, johon myös ihmisten hyvinvointi ja palvelut nojaavat. 

EK, Akava ja yliopistojen hallitukset huomauttavat, että korkeakoulujen rooli huippuosaajien ja tutkijoiden kouluttajana sekä ulkomailta rekrytoitavien opiskelijoiden ja tutkijoiden kotouttajana on keskeinen.

– Kilpailijamaissamme tämä yhteys ymmärretään ja päätökset sekä panokset ovat sen mukaisia. Me emme voi kääntää kulkuamme pois tältä tulevaisuuspolulta.