Ministeri Berner EU:n teleneuvostossa: "Datan vapaa liikkuvuus on keskeinen periaate"

Tietoliikenne

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) edustaa Suomea EU:n televiestintäministereiden kokouksessa tiistaina Luxemburgissa.

Kokouksessa käydään periaatekeskustelut digitaalisesta sisämarkkinastrategiasta ja kyberturvallisuudesta. Lisäksi keskustellaan 5G:n edistämisestä ja niin sanotusta telepaketista eli sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamisesta.

Suomi tukee Bernerin mukaan strategian tavoitetta ottaa kaikki hyöty irti digitalisaatiosta ja luoda parhaat olosuhteet datatalouden kehittymiselle.

– EU:n datatalouden kehittymisen kannalta datan vapaa liikkuvuus on keskeinen periaate.  Mutta sen lisäksi on tärkeä luoda selkeä ympäristö datan saatavuudelle ja käytölle innovatiivisia tuotteita ja palveluita varten, Berner huomauttaa.

Ministeri Bernerin mielestä on tärkeää luoda edellytykset sille, että digitaalisiin palveluihin on rakennettu tietoturvallisuus keskeiseksi osaksi.

– Kyberturvallisuus voi toteutua vain, jos löydämme globaalisti yhtenäisen lähestymistavan yhtäältä sille, miten lisäämme yhteistyössä luottamusta digitaalisiin toimintatapoihin sekä toisaalta sille, miten eri tahot saadaan pidättäytymään loukkaamasta tietoturvaa muissa maissa, hän sanoo.

Lisäksi Bernerin mukaan on tärkeää, ettei digitaalisia sisämarkkinoita tehdä vain EU:n näkökulmasta, vaan on pyrittävä globaaleihin ratkaisuihin.

– Digitaalisen talouden edellytyksiä täytyy vahvistaa kunnianhimoisesti. Ei riitä, että rajat ylittävät digimarkkinat toimivat EU:n sisällä. Sääntelyllä ei tulisi rajata ulos EU:n ulkopuolisia palveluja, ja vastaavasti eurooppalaisten yritysten tulisi voida laajentaa toimintaansa EU:n ulkopuolelle, ministeri toteaa.