Millainen on verkkouutisten keskiverto kommentoija? – Katso tästä

Verkkokeskustelu

Netissä julkaistavien uutisten keskivertokommentoija on keski-ikäinen mies, kertoo tutkija Veera Kangaspunta Tampereen yliopistosta.

Hän toimii vastuututkijana verkkouutisten kommentointia kartoittavassa
kyselytutkimuksessa. Huhtikuun puolivälissä avattuun kyselyyn voi käydä vastaamassa kesäkuun loppuun saakka.

Kangaspunta sanoo Tampereen yliopiston tiedotteessa, että vastaajista voidaan päätellä paljon jo pelkkien alustavien tietojen perusteella.

Keski-ikäisiä miehiä on vastaajissa tilastollisesti eniten, mutta se ei ole koko totuus asiasta. Vastaajissa on kaiken ikäisiä naisia ja miehiä erilaisista koulutustaustoista. Median seuraajina he ovat hyvin erilaisia keskenään.

Kangaspunnan mukaan kyse voi olla siitä, että kaikki uutisia kommentoivat eivät kuitenkaan koe itseään kommentoijiksi.

– Emme aina laske itseämme uutisten kommentoijiksi, vaikka kommentoisimme satunnaisesti esimerkiksi kaveriemme jakamia uutisia sosiaalisessa mediassa, hän sanoo.

Kun kyselytutkimuksen analysointi aikanaan kunnolla alkaa, Kangaspuntaa kiinnostaa etenkin se, miten verkkouutisten kommentoijat kokevat itse toimintansa. Miten ihmiset esimerkiksi suhtautuvat omaan ja muiden toimintaan, millaisia aiheita he kommentoivat ja miksi?

Kiinnostavaa Kangaspunnan mukaan on pohtia myös sitä, mistä ihmiset keskustelisivat, jos uutisia ei jaettaisi sosiaalisessa mediassa ja uutissivustot eivät mahdollistaisi kommentointia jutuissaan.

Kyselun avovastauksissa ihmiset ovat kertoneet kommentoivansa muun muassa siksi, koska muiden provosoiminen on heistä huvittavaa. Toiset taas haluavat turvata asiallisen kommentointikulttuurin jatkossakin.

Ihmisiä myös huolettavat trollit ja moderoinnin vaikutukset sananvapauteen.

Tutkimuksellaan Kangaspunta haluaa tavoitella parempaa ymmärrystä verkkokommentoinnista. Aihetta on hänen mukaansa tutkittu vähän. Teemaa on jopa hyljeksitty.

– Kommentointiin liittyy paljon negatiivisia ilmiöitä, mutta myös muuta, mistä meidän pitäisi mielestäni olla kiinnostuneita.

– Kysely on tarjonnut mahdollisuuden tutustua kommentoijiin aivan uudella tavalla ja ikään kuin kuulla heidän äänensä.