Metsähallitus keskeyttää kuohuttaneet metsähakkuut Evon retkeilyalueella – maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää päätöstä hyvänä

Hämeen vaalipiirin kansanedustaja Hilkka Kemppi toteaa, että kulotuksia valmistelevia hakkuita tulee yhä jatkaa
Evon kansallispuisto

Metsähallitus päätti aamupäivällä keskeyttää metsähakkuut Hämeenlinnassa Evon retkeilyalueella, johon suunnitellaan kansallispuistoa.

Hakkuut keskeytetään muilta osin kuin luonnon monimuotoisuutta lisäävillä kohteilla, ja päätös perustuu yhteisiin keskusteluihin ohjaavien ministeriöiden kanssa, Metsähallitus tiedottaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoo kannattavansa hakkuiden keskeyttämistä. Hän toteaa keskustelleensa Evolla tehtävistä hoitohakkuista ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) kanssa.

– Pidän Metsähallituksen päätöstä hakkuiden keskeyttämisestä hyvänä. Evolla jatketaan luonnonhoidollisia kulotuksia valmistelevia hakkuita, Leppä kertoo Twitterissä.

Mikkonen totesi jo sunnuntaina, ettei hän voi hyväksyä hakkuita kesken kansallispuiston valmistelun.

– Evo on arvokas vanhojen metsien alue ja käynnissä on Evon tiedekansallispuiston valmistelua taustoittavan työryhmän työ, hän huomautti Twitterissä.

Evolle suunnitellun kansallispuiston alueella tehtävät hakkuut ovat herättäneet ihmetystä myös ympäristöjärjestö Greenpeacessä.

Järjestön metsävastaava Matti Liimatainen kysyi, miten tehdyt aukot, hakkuutähteet, ajourat, metsien harventaminen talousmetsiksi ja puuston poisvienti alueelta säilyttävät monimuotoisuutta tai parantavat ulkoiluympäristöä.

Metsähallituksen Metsätalous Oy:n aluejohtaja Pasi Korteniemi kertoo tiedotteessa, että yleisön palautteella oli myös merkitystä hakkuiden keskeyttämispäätöksessä.

– Muiden hakkuiden osalta jäämme odottamaan päätöstä Evon mahdollisesta kansallispuistosta.

Metsähallitus kertoo hoitavansa Evon retkeilyaluetta hoito- ja käyttösuunnitelman ja kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.

– Viime viikolla aloitetut hakkuut on suunniteltu 2017–2020. Retkeilyalueella käytetään vain peitteisiä metsänkäsittelymenetelmiä, avohakkuita ei tehdä lainkaan, tiedotteessa sanotaan.

Metsähallituksen mukaan hakkuista ehdittiin toteuttaa alle 5 hehtaaria, josta pienalakasvatuskohde 2,8 hehtaaria ja harvennusta alle 2 hehtaaria.

Harvennushakkuita aiotaan jatkaa Evon palojatkumon ylläpitoon liittyvällä noin 11 hehtaarin alueella Tavilammen-Rillitien risteyksessä. Metsikköön jätetään myös käsittelemättömiä tiheiköitä.

Myöhemmin kesällä tehtävässä luonnonhoidollisessa poltossa saavutetaan näin luonnontilaisen kaltainen vaihteleva lopputulos, Metsähallitus toteaa.

Hämeen vaalipiirin kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) kertoo ymmärtävänsä Metsähallituksen päätöksen siitä, että osa hakkuista keskeytetään. Hänen mielestään kulotuksia valmistelevia hakkuita on silti syytä jatkaa.

Hän muistuttaa, että alueen kehittämisen suunnittelu on kesken eikä kansallispuistosta ole vielä päätetty.‪

– Metsän hoitaminen on tärkeää, jotta se uusiutuu ja toimii hiilinieluna paremmin, jotta saamme puuta joka korvaa uusiutumattomia materiaaleja ja jotta metsä voi hyvin eikä sinne tule metsätauteja, Kemppi kirjoittaa Facebookissa.

– Toisin sanoen hakkuut harmittavat, vaikka kyseessä on luonnon monimuotoisuutta kunnioittavat vuosia etukäteen suunnitellut harvennushakkuut. Yhtään suojelua tarvitsevaa puuta ei kaadeta. Ei ole mitään syytä keskeyttää hakkuita tai pelätä pahaa, keskustaedustaja sanoo.

Keskustelu Evon metsän ympärillä syvenee ja minäkin olin päässyt mukaan Iltalehden sivuille. Nyt suivaantui Greenpeace….

Julkaissut Hilkka Kemppi Tiistaina 23. maaliskuuta 2021


Juttua muokattu kello 14.27: Toisin kuin jutussa alunperin mainittiin, Hilkka Kemppi ei vastusta Metsähallituksen päätöstä keskeyttää osa hakkuista. Niin saattoi ymmärtää sosiaalisen median kommentista, jonka Kemppi kirjoitti jo ennen Metsähallituksen päätöksen julkaisua.