Mauri Pekkarinen: Siirtymärahaston resurssit tulee kohdentaa oikein – "Rakennettava sellaiseksi, että se kykenee houkuttelemaan myös yksityistä rahoitusta"

Euroopan unioni

Keskustan europarlamentaarikon Mauri Pekkarisen mukaan Vihreän ohjelman eli Green Dealin ja siihen liittyvän siirtymärahaston riittävien resurssien turvaaminen on haastava, mutta mahdollinen tehtävä.

Pekkarisen mielestä siirtymärahasto on rakennettava sellaiseksi, että se kykenee houkuttelemaan myös yksityistä rahoitusta.

– Rahaston resurssit tulee kohdistaa ensi sijassa niille alueille, joilla hiilestä, miksei turpeestakin, luopuminen aiheuttaa suurimmat aineelliset ja sosiaaliset ongelmat, hän korostaa tiedotteessaan.

Tämän ohella rahastosta tulisi rahoittaa myös teollisuuden prosessien uudistamista vähähiiliseksi.

– Tämä on välttämätöntä päästöjen vähentämiseksi, mutta myös unionin teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi ja hiilivuodon estämiseksi.

– Tärkeää on myös, että rahastosta tuetaan hiilen talteenoton vaihtoehtoisia teknologioista. Resursseja tulee voida käyttää periaatteessa kaikissa jäsenmaissa, hän painottaa.

Suomalaismeppi muistuttaa, että EU:n yhteisistä rahoituskehyksistä yksi kolmannes kohdennetaan tänään koheesiopolitiikkaan.

Osa näistä voimavaroista tulisikin hänen mielestään kohdentaa siirtymärahaston tarpeisiin.

– EU:n rahoituskehyksiin osoitettavan uuden ja tuoreen rahan ohella, tarkoitukseen on käytettävä myös Euroopan investointipamkin ja Invest-EU:n varoja.