Maatalouden kustannuskriisiin etsittiin perjantaina ratkaisuja elintarvikemarkkinavaltuutetun johdolla – Toimijoiden kustannuksia ja kannattavuutta selvitetään

Maatalous

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikbergin mukaan ruokaketjun toimijoiden kustannuksia ja kannattavuutta selvitetään yhteistyössä alan toimijoiden voimin.

Wikberg kertoi tiedotteella perjantaina, että maatalouden kustannuskriisiin on perjantaina etsitty ratkaisuja alan keskeisten toimijoiden voimin.

Wikberg kertoo tiedotteella, että keskusteluissa ovat olleet mukana Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.. Keskustelut käytiin Wikbergin aloitteesta.

TIEDOTTEEN mukaan kotimaisen ruuan arvoketjun toiminnan tehostamisessa on tärkeää tuntea koko ketjun kustannusrakenne ja kannattavuus sekä niiden tulevaisuudennäkymät.

Keskusteluita on tarkoitus jatkaa kahden viikon kuluttua. Työ on tarkoitus saada valmiiksi alkuvuoden 2022 aikana.

– Työssä on pidettävä mielessä monia seikkoja. Tuotteiden hinnat muodostuvat markkinoilla ja markkinoiden toiminta on turvattava. Lisäksi on huomioitava EU:n sisämarkkinasäännökset, kilpailulainsäädäntö ja sopimusvapauden periaate, Wikberg sanoo.

Wikbergin mukaan osapuolet ovat olleet yksimielisiä siitä, että kotimaisen ruuan arvoketju on tärkeä ja sen elinvoimaisuus on turvattava. Ruokaketjulla on keskeinen merkitys esimerkiksi elintarvikkeiden saatavuuden varmistamisessa kriisiaikoina.

– Ruokaketju käsitetään tässä yhteydessä laajasti sisältäen ruokapalvelut ja julkisen sektorin. Keskusteluissa todettiin, ettei ruokaketjun sopimussuhteista ole riittävän kattavaa kokonaiskuvaa. Tämän perusteella todettiin myös, että on tarve avata koko ruokaketjun sopimussuhteita tarkemmin, tiedotteessa sanotaan.

Keskusteluissa on jatkossa tarkoitus keskittyä erityisesti sopimussuhteiden joustavuuteen poikkeuksellisissa tilanteissa. Sellainen voisi olla esimerkiksi tilanne, jossa tuotantokustannukset muuttuvat merkittävästi.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävänä on parantaa elintarvikeketjun toimivuutta.

Elintarvikemarkkinalainsäädännön tarkoituksena on turvata sopimus- suhteen heikoimmassa asemassa olevien tavarantoimittajien asemaa vahvemmilta ostajilta.