Maa ja metsätalousvaliokunta tiukkana – "Kaikkien maalajien peltoja tarvitaan, jotta ruuan huoltovarmuus Suomessa voidaan turvata."

Viljely

– Keskustelu, jossa eloperäisten, turvetta sisältävien maiden viljelyä halutaan ajaa alas päästöjen vuoksi, on turhaa provosointia, toteavat maa- ja metsätalousvaliokunnan kansanedustajat.

– Ilmastonmuutoksen myötä vaihtelevat sääolot lisääntyvät ja eloperäisten maiden vesitalous on hyvä kuivinakin kesinä, siksi tarvitsemme kokonaisuuksien hahmottamista ja monimuotoista viljelyä. Jos maa ei kasva, tuotantopanosten ekologinen kuorma on käytetty turhaan, toteaa valiokunta.

Heidän mukaansa maataloustuotannon ensisijainen tavoite on tuottaa puhdasta ja turvallista ruokaa suomalaisille, mutta maa- ja metsätalouden merkitys myös ilmastonmuutoksen torjunnassa ja monimuotoisuuden turvaamisessa on merkittävä.

Valiokunnan jäsenet ovat keskustelleet sekä Etelä-Pohjanmaan liiton että Ruokaviraston asiantuntijoiden kanssa ja he ovat vakaasti sitä mieltä, että viljelyn rajoitusten kohdentaminen olisi mahdotonta toteuttaa käytännössä.

Valiokunnan jäsenet kuitenkin kannustavat toimiin kohti vähähiilistä viljelyä. He ovat kiitollisia viljelijöille ja koko ketjun toimijoille, jotka ovat sitoutuneet vähentämään päästöjä sen lisäksi, että maa- ja metsätalous on merkittävä hiilen sitoja.

– Toimitaan yhdessä niin, että tulevatkin sukupolvet voivat viljellä hyvissä olosuhteissa. Suomalainen ruoka on puolustamisen arvoinen asia!

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan kuuluvat keskustasta Anne Kalmari ja Mikko Savola. Kokoomukselta Heikki Autto, Markku Eestilä ja Janne Sankelo. Perussuomalaisista Ari Koponen ja Jenna Simula. Vasemmistoliiton Jari Myllykoski, sosiaalidemokraattien Raimo Piirainen ja kristillisdemokraattien Anders Norrback.