Luonnonsuojeluliitto: "Suomi hyppää bioenergiakelkkaan, luonto ja ympäristö jäävät kyydistä"

Ilmasto- ja energiastrategia

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen ilmasto- ja energiastrategia ei lupaa hyvää Suomen ilmastotyölle tai luonnon ja ympäristön kestävyydelle.

– Suomi hyppää bioenergiakelkkaan. Luonto ja ympäristö jäävät kyydistä, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton ilmasto- ja energia-asiantuntija Hanna Aho.

Ahon mukaan strategia ei myöskään vie Suomea riittävästi kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

– Vuoteen 2050 mennessä tulisi tavoitella 100% uusiutuvaa energiaa ja hiilinielujen tasosta huolehtimista, Aho sanoo.

Luonnonsuojeluliiton laskelmien mukaan hallituksen tavoitteet metsäenergian käytön lisäämisestä johtavat siihen, että Suomen hiilinielu pienenee pysyvästi noin 40 prosentilla suhteutettuna 2000-luvun alkuun.

– Kasvihuonekaasupäästöinä tämä vastaa liikennesektorin päästöjä, järjestön tiedotteessa todetaan.

Järjestön mielestä strategian pohjana olevat hakkuumäärät ovat puuntuotannollinen äärimmäisyys.

– Jos hakkuut lisääntyvät, on ilmastovaikutus negatiivinen. Jo tällä hetkellä metsäluonnon tilanne on heikko ja lisähakkuut aiheuttavat painetta metsäluonnolle, luonnonsuojeluliiton metsäasiantuntija Paloma Hannonen sanoo. 

Ilmasto- ja energiastrategiassa suunniteltua kivihiilen korvaamista turpeella luonnonsuojeluliitto kutsuu ilmastopetokseksi.

– Vaikka turpeen käytön määrän arvioidaan palautuvan nykyiselle tasolle vuoteen 2030 mennessä, ehtii turpeenpoltto tehdä tuhojaan ilmastolle ja luonnolle. Turpeen päästöt ovat suuremmat kuin kivihiilen, järjestö sanoo.

– Nyt olisi tarvittu reippaita satsauksia uusiutuviin energialähteisiin, jotka eivät perustu polttamiseen. Kokonaan uusiutuviin perustuvan järjestelmän rakentamisessa tuulivoiman määrän kaksinkertaistaminen nykyisestä on vielä pieni liike. Strategian yhteydessä tehty täysin uusiutuvaan energiaan perustuva selvitys on tervetullut keskustelunavaus, mutta ei vielä toimintasuunnitelma, suojeluasiantuntija Hanna Aho korostaa.